Årsrapport 2019

Så var det dags att skrivna några rader om vad vi har utfört i föreningen under verksamhetsåret 2019.

Byte av avlopsbrunn Storsnasenvägen

Till årets dugnad/arbetsdag, lördagen den 7:e september, kom det 54 deltagare. Det delades ut varierande arbetsuppgifter med tyngdpunkt på slyröjning. Slyröjning utfördes efter Snasahögsvägen.

Senare under hösten röjdes sly efter Storsnasenvägen, Ulvåskaftet och Lillhammaren.

Infiltrationsbäddarna och vattentäktsytorna blev också slyröjda.

Sophus nr 2 fick ny färg.

Det byggdes en ny skidbro över Oppdalsbäcken. Under slutet av påsken kördes en del av virket till brobygget. Mycket av virket fick dock bäras under dugnaden fram till bäcken.

Sophus 1 och 2 städades. Soptunnorna fraktades ner till Reningsverket där de rengjordes med skurmedel och vatten. Om undertecknad organiserat arbetet bättre hade vi även hunnit med sophus 3.

Stängsel byggdes runt Råvattenpump 2.

Inspektion av samtliga avloppsbrunnar utfördes. Sju brunnar behövde slamsugas och runt omkring femton brunnar växte mycket sly. Bristerna har åtgärdats under hösten.

Två personer har arbetat med utmärkning av föreningens avstängningsventiler till vatten (avståndsbrickor och nya stolpar).

Två norska damer hade bakat och bjöd alla på kaffe, kokat över elden på grillplatsen.

Föreningen bjöd på lunch bestående av kassler och potatissallad, med vatten eller vin och öl till den som ville ha, kompletterat med grillad korv med bröd.

Övriga utförda arbeten

 • Inspektion enligt miljöbalken av vår avloppsanläggning har utförts av Miljöavdelningen i Åre kommun. Det fanns inget att anmärka på.
 • Trafikverket har utfört tillsyn av Snasahögsvägen. Den blev godkänd.
 • Slamtömning/spolning har utförts i avloppsanläggningen, och i samtliga pumpstationer.
 • Under hösten gjordes en ”toppsugning” av avloppsanläggningen.
 • El-abonnemanget för värmekabeln i vattenledningen på Getryggen har sagts upp. Kabeln har inte använts under de senaste nio åren. Skulle behov finnas har föreningen ett portabelt elverk som kan användas. El-abonnemanget för Råvattenpump 95 är också avslutat. Pumpen är en reserv idag, sedan vi borrade en ny råvattentäkt 2018. Här kan även det portabla elverket användas vid behov.
 • Föreningens röj-sågar, motorsåg, elverk, kompressor, högtryckstvätt, spårsläde, länspump mm har stöldmärkts.
 • Avloppsbrunn nr 40, av betong, på Storsnasenvägen har ersatts med en plastbrunn.
 • Byte av servisgarnityr till AV 3 och AV 15 .
 • Byte av elektronik i fördelningspumpen till lågzonen.
 • Vattenbassängen i Vattenverket har rengjorts.
 • Sophusen har blivit numrerade. 1, 2, 3.
 • Tre billass slitlagergrus har vi lagt ut på de sämsta vägavsnitten.
 • I slutet på juli inträffade en tråkig händelse när fritidshuset på Lillhammaren 1, brann ned till grunden.
 • Två nya fritidshus är under byggnation på Gräslidsfjället.
 • 16 stycken stugägare gick samman under hösten och bytte ut sina avstängningsventiler, servisgarnityr och betäckningar.
 • Vi har haft tre styrelsemöten under året samt många överläggningar via telefon, mail och sms.

Handöl 2019-12 -30
Janne Aweson