Alla inlägg av Jan Aweson

Snasahögsvägen, problem med avlopp 25/11

Status 1/12:
Nu är en ny pump installerad. Ledningarna är ursugna och renspolade. Det fungerar nu.Det tråkiga är att någon har spolat ner disktrasor i avloppet som sedan fastnat i pumpen. Den har då inte orkat med och skurit.  Ingen får spola ner trasor i toaletterna!

Pumpstationen i början på Snasahögsvägen fungerar inte för tillfället. Vi har lagt ner mycket pengar på reparationer av den. Nu kommer vi att undersöka hur mycket det kostar att installera en ny pump. Då måste vi även byta styrutrustningen. De vore bra om ni som har stuga där undviker att vara där tills problemet är löst. Risken finns om man använder toaletterna att avloppsvattnet kommer in genom golvbrunnarna. OBS! Gäller Snasahögsvägens första del räknat från Storulvåvägen.

Avloppskum Snasahögsvägen

Lite arbetsnytt Okt-17

Arbetsförhållandena var besvärliga när vi drog en ny vattenledning mellan huvudråvattenpumpen och vattenverket. Marken var väldigt vattensjuk. Det var stora problem att få det att bära för grävmaskinen. Vi kunde inte göra den överfyllnad av vattenledningen som behövs för att den ska vara skyddad mot frysning.

Nu har förhållandena varit lite bättre. Vi har fyllt med 13 lastbilslass grus och även lagt en isoleringsmatta över vattenledningen. Vidare har vi lagt skyddsrör mellan huvudråvattenpumpenn och vattenverket i vilken en ny elkabel kommer att dras.

Det arbetas för fullt med uppgraderingen av el och automatik i vattenverket. Även larmsändare installeras till viktiga funktioner. Vid fel, får några av oss ett SMS. Stannar till exempel distributionspumpen till högzonen, kommer ett SMS som talar om det.

Vid inspektionen av brunnar vid dugnaden hittades 4 betonglock som var trasiga. De är nu utbytta.

Östersund 2017-10-10
Janne Aweson

Spolning avlopsbrunnar

Måndag 18.09 hade vi en spol- och sugbil på plats. De avloppsbrunnar som inventerades vid dugnaden och hade ansamlingar av slam rengjordes. Tre av avloppsbrunnarna som är av betong kommer att bytas mot plast nästa sommar. Betongen mot anslutningarna av plastavloppsrören har vittrat sönder. Skarvarna är otäta och rötter växer in.

Spolning avlopsbrunnar

Dugnad / arbetsdager sept 2017

Till årets dugnad/arbetsdag, lördagen den 10:e september, kom drygt ett femtiotal deltagare. Det delades ut varierande arbetsuppgifter med tyngpunkt på avverkning och röjning. Vädret var perfekt från arbetssynpunkt. Lite blåsigt och kyligt var det, särskilt vid lunchtid.

Trevligt på dugnad.

Vi hade ställt ut två stycken 40 m3 containers på vår grillplats, dit allt ris kördes. Som mest utnyttjades fem bilar med släp vid ristransporterna. Avverkning/röjning utfördes efter Snasahögsvägen, Getryggen, Hårdeggen och vägen mellan avlopps- och vattenverket. Några granar fälldes också norr om grillplatsen för att förbättra utsikten mot Ånnsjön.
Kapaciteten var hög bland deltagarna med motor- och röjsågar. Så hög att vi var tvungna att leja in en lastmaskin för att klara av ilastningen av containrarna.

Ris (n:kvist) och damer på veg

Styrelsen uppmanar de stugägare som röjer på egen mark att själva köra bort riset till Brattåsens soptipp. Man får inte lägga upp det utanför sin egen tomtmark.

Fem personer använde färg och penslar. Vattenverket, förrådet efter Snasahögsvägen och huset vi huvudråvattenpumpen blev uppfräschade.

Tre snickare tillverkade ett nytt bänkbord som nu står vid grillplatsen.

Tre arbetslag inventerade våra avloppsbrunnar (61 stycken). En del brister påträffades. Felen kommer att åtgärdas före vintern.

Arbetena inleddes redan på fredagen. Den gamla ställningen med postlådor utefter Handölsvägen revs. Ny ställning och nya postlådor finns nu uppsatta. Vi har fått beröm av Post Nord som tycker att vårt arbetslag kan åka runt i länet och visa hur det ska se ut.

Nya postlåder, tjuvstart dugnad fredag.

Arbetena avslutades på måndagen då vi lade ett nytt plåttak på avloppsverket.

Nytt plåttak på avloppsverket.

Föreningen bjöd på lunch bestående av rostbiff och potatissallad, med bubbelvatten eller vin till den som ville ha. Kompletterat med grillad korv med bröd. Nogre norske damer hade bakat, och bjöd alla på kaffe, kokat över elden på grillplatsen.

Kaffen snart klar
Kassørens merce drar damer 🙂

Styrelsen vill tacka alla för ett bra utfört arbete. Vi ses nästa höst.

Jan Aweson