avloppsanläggning slamtömnd

Nu har vår avloppsanläggning blivit slamtömnd och renspolad. Likaledes våra fyra avloppspumpstationer med intilliggande avloppsbrunnar. Det var ytterligare fem avloppsbrunnar som blev åtgärdade. Totalt transporterades 100 m3 slam till Brattåsen. Vi har även bytt singel i singelfiltret.