Kategoriarkiv: Info från styrelsen

Vatten, status 30.08

Arbete med vatten aug 2018

Nu är vattnet åter i ledningarna. Eftersom vattnet blivit urtappat i ledningarna kommer det att finnas luft i dem. Det är viktigt att ni spolar ordentlig för vattnet är också missfärgat i början.

Nu får vi hoppas att allt fungerar. Arbetena blev mer omfattande än vad vi hade planerat. Under arbetets gång hittade vi gamla vattenledningar i dåligt skick. De är nu utbytta mot nya ledningar. Många gamla kopplingar är också utbytta mot nya.

Arbetsdag / dugnad 2018

Kaffen snart klar

Lördagen den 8:e september tänker vi som vanligt anordna en arbetsdag/dugnad tillsammans. Vi har fortfarande många gemensamhetsytor som håller på att växa igen. Därför behövs det många som ställer upp och hjälper till när vi ska röja i området. Lars Nordin, som är kunnig i skogsvård, kommer att hålla i den biten.  Finns det någon som kan ställa upp med motor- eller röjsåg så hör av er till undertecknade. Fortsätt läsa Arbetsdag / dugnad 2018

Info vecka 34

Arbete vecka 34 2018

Lite info från veckan som varit.
Vi har borrat för en ny råvattenpump som ligger på 100 meters djup och grävt ner en vattenledning , och elledning mellan vattenverket och det nya borrhålet. Grävd sträcka är 150 meter. Den nya vattenpumpen är på plats och testkörd. Den fungerar.

Vidare har vi tagit upp råvattenpump 1 och bytt elkabel (100m). Den gamla var feldimensionerad av leverantören. Vidare har en av två avloppspumpar i reningsverket varit på service
och finns nu åter på plats i reningsverket.

Under grävningsarbetena träffade vi på gamla vattenledningar i dåligt skick, som vi kommer att byta ut nästa vecka. Det kommer då att bli stora störningar i vattendistributionen.

Störningar vatten

Vattenledningsgrav

Under vecka 34 kommer en hel del arbeten att utföras i vår stugby. Det innebär att det tidvis blir störningar i vattendistributionen. Vattnet kan bli lite missfärgat. Det är inte farligt. Ni måste bara spola ordentligt så blir det bra igen. Jag (Janne) finns på plats hela veckan. Jag nås på :070-378 15 65 om ni har några funderingar.