Informasjon från styrelsen

Här samlar vi lite tips från styrelsen samt tankar om vad du kan och bör göra för att göra tillvaron lite mer enkel och avslappnad här uppe.

Låna inte ut din sophusnyckel

Kostnaden för sophantering har minskat på senare år. Källsortering av avfallet är en bidragande orsak. Låsning av sophusen en annan.
Men vi kan också skönja en motsatt utveckling. Nycklar till sophusen har lånats ut –kanske kopierade – till boende utanför fritidsbyn. Dessa personer har därmed kunnat utnyttja våra soptunnor och det gör vår gemensamma kostnad högre.
Alltså
De nycklar till sophusen som varje fastighetsägare har kvitterat ut är personliga.
De får inte kopieras eller lånas ut till personer som inte tillhör föreningen.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.