Informasjon från styrelsen

Här samlar vi lite tips från styrelsen samt tankar om vad du kan och bör göra för att göra tillvaron lite mer enkel och avslappnad här uppe.

Verksamhetsplan 2017

Detta är det som årsmötet och styrelsen tänkt ska göras under 2017

 • Målning av golv i vattenverket, målning sophus.
 •  Uppgradering av elutrustning, nytt elschema i
  vattenverket.K
 •  Byten av ventiler och avstängningsstänger. K
 •  Service av vattenpumpar i vattenverket. K
 •  Service av avloppspump i avloppsreningsverket. K
 •  Rengöring av bassäng, hydroforer, vattenverket. K
 •  Utbyte av kontaktor, vippor och motorskydd, PS 3. K
 •  Utmärkning av vattenavstängare, brunnar och
  upprättande av vvs-ritningar. K
 •  Byte avrörledningar tillfördelningspumpar i
  vattenverket. K
 •  Inventering av alla avloppsbrunnar.
 •  Nytt ställ för brevlådor.
 •  Omläggning av vatten och elledningar mellan vattenverket och huvudråvattenpumpen. K
 •  Reparation avloppsledning, Lillsnasenvägen. K
 •  Ny takplåt, avloppsreningsverket.
 • Komplettering av spångar, gångstig nedre området.
 •  Busk och slyröjning efter våra vägkanter.
 •  Dugnad/arbetsdag.
 •  Uppsättning av nya brevlådor.
 •  Ny signalkabel från vattenverket 95-an.K
 •  Justering med GBL av parkeringar.K
 •  Larmsändare till va-anläggningarna.K
 •  Ny skidbro.

K: Tjänst köps

 Låna inte ut din sophusnyckel

Kostnaden för sophantering har minskat på senare år. Källsortering av avfallet är en bidragande orsak. Låsning av sophusen en annan.
Men vi kan också skönja en motsatt utveckling. Nycklar till sophusen har lånats ut –kanske kopierade – till boende utanför fritidsbyn. Dessa personer har därmed kunnat utnyttja våra soptunnor och det gör vår gemensamma kostnad högre.
Alltså
De nycklar till sophusen som varje fastighetsägare har kvitterat ut är personliga.
De får inte kopieras eller lånas ut till personer som inte tillhör föreningen.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.