Forråd, platta

Nu är betongplattan till vårt förråd gjuten. Halvard Halvarsson har lagt ner många timmar på projektet. De två sista dagarna hade han hjälp av två före detta arbetskamrater.
Nästa sommar fortsätter arbetet med förrådet.