Forråd, råbygget er oppe

Det er gjort et stort arbete med å bygge forråd på Pingstafton, utförts under tio timmar av ett glatt gäng ideellt arbetande stugägare. Föreningen har sparat ca 35.000 kronor på denna arbetsinsats. Pengar som vi istället kan lägga på vårt VA-nät. Det genstår en del arbete som må utføres før vinteren.