Höstinfo

Trots alla restriktioner på grund av coronapandemin har vi med många frivilliga arbetsinsatser under sommaren och hösten kunnat utföra de planerade arbetena i stugbyn.

Vi hade  minidugnad/arbetsdagar den 11:e och 12:e september.

Sophushus 3 och transformatorbyggnaden efter Snasahögsvägen har blivit målade. Även dörrarna och vindskivorna på det lilla huset vid råvattentäkt 1 har fått färg.

Soptunnorna i sophus 3 har rengjorts.

Två av våra skidbroar blev illa åtgångna vid vårfloden. De är nu reparerade.

Samtliga 63 avloppsbrunnar har inventerats. Nio av dem måste slamsugas och renspolas i höst.

Byte av betongavloppsbrunnarna nr:47 och nr: 56 mot brunnar av plast har utförts.

Apparatskåpet vid PS 3 har fått nya stativ och renoverats.

Två stickvägar för endast vinterbruk har byggts från Snasahögsvägen till fastigheterna 2,4 och 6. Vi har haft stora kostnader med snöröjningen där.

Infiltrationsbäddarna är buskröjda liksom vattentäkterna. En stor del av våra vägkanter är också buskröjda.

21 stycken fastighetsägare har bytt sina avstängningsventiler. De flesta var i mycket dåligt skick. En rejäl vattenläcka hittade vi på Storsnasenvägen. Samtliga (avstängningsventiler) servisventiler som har blivit bytta har nu fått distansbrickor på stolpar där även husnumret står. Hur många vet var ni har er ventil? Det är varje husägaresskyldighet att veta. Ni är också skyldiga att veta att den fungerar.

Timringen av vindskyddet på Hallonbacken pågår.

Ytorna framför vattenverket har städats, gamla betongrör har tagits bort.. Två större björkar har planterats där.

Vi har haft ett styrelsemöte på Hanriishus, Coronaavstånd, där Geir Arne var med via telefon.