Info från styrelsen, mai 2018

Lite info från styrelsen. Det har utförts en hel del arbeten i stugbyn under våren:

  • Bassängen i vattenverket är rengjord.
  • Det har dragits en ny elkabel mellan råvattenpump 1 och vattenverket
  • Ny styrutrustning är monterad i reningsverket. Komponenter som var mellan 20 år och 40 år har blivit utbytta.
  • Ny fläkt är monterad i reningsverket.
  • Larmsändare är monterad i reningsverket. Vid fel kommer ett sms till några av oss.
  • Ny värmekabel i vattenledningen i reningsverket är monterad.
  • Ny vattenmätare till högzonen är monterad i vattenverket.
  • Slamtömning och renspolning har gjorts i avloppsanläggningen och samtliga avloppspumpstationer.
  • Nya vippor har monterats i avloppspumpstationen på Storsnasenvägen.

Under påskens styrelsemöte 2018 tog styrelsen ett beslut om att öppna en ny vattentäkt för att trygga föreningens vattenförsörjning. Thord, Halvard och jag (Janne) har haft ett möte med en VA-konsult. Konsulten föreslår att det nya borrhålet ska ligga ca 75 meter öster om vattenverket. Arbetet är planerat till mitten av augusti.