Inventering avlopsbrunnar

Vid inventeringen av våra avloppsbrunnar var det dålig vattengenomrinning i många brunnar, några var det stopp i. Idag har Avloppsservice varit i stugbyn med en sug- och spolbil och åtgärdat problemen.

I de avloppsbrunnar som det var stopp i, fanns många servetter. Det enda papper som får spolas ner i toaletten är toalettpapper. Se våra trivselregler på snasen.se.

Vi i styrelsen hoppas att det respekteras i fortsättningen. Det är dyrt att ta en spolbil från Östersund för att åtgärda detta ofog.
Stråten, Ingolvberget och Lillhammaren är nu busk- och slyröjda.