Markarbeten – bokslut

I dag 15.09 kan vi göra bokslut för årets markarbeten i stugbyn. Tyngdpunkten har legat på ventilbyten. Det blev 20 stycken privata och 6 stycken ventiler på föreningens vattenledningar. Bytet av föreningens huvudavstängningsventiler blev komplicerat och dyrt när ritningar och verklighet inte stämde överens. Arbetet var nödvändigt för att säkra upp vattendistributionen i lågzonen.

Väg Gräslidsfjällets 100 första meter har vi förskjutit ca 1 meter i västlig riktning. Anledningen är att den legat för nära vattenledningen som vid ett flertal gånger frusit vintertid.

Alla gamla ventiler, stänger och betäckningar som bytts ut har Lena och Mats Sundgren transporterat till Brattåsens avfallsanläggning. Det tackar vi för.