Service vattenverk

Måndagen den 23:e mars kommer underhålls-service arbeten att utföras i vatten-reningsverket. Vissa kortare störningar kommer att ske i vattendistributionen.