Sommarinfo

Nu har drygt halva året gått med reseförbud och en stängd gräns mot Norge. De senaste lättnaderna av restriktionerna gör att våra norska stugägare åter kan besöka sina fritidshus om man är vaccinerad mot covid 19.


Vi har arbetat efter vår fastlagda verksamhetsplan och hunnit utföra följande arbeten:


• Service av fördelningspumparna i vattenverket.
• Tömning och rengöring av bassängen och hydroforer i vattenverket.
• Ny fläkt i reningsverket (ej planerat).
• Reningsverket med bassänger och våra avloppspumpstationer samt åtta avloppsbrunnar är slamtömda och renspolade.
• Bänkborden på grillplatsen är inoljade.
• Snasahögsvägen, Getvalen och Storsnasenvägen är grushyvlade och dammbundna.
• Punktinsatser med grusning har utförts på Getryggen, Lillsnasen, Ingolvberget och Stråten.
6 stycken lass med grus har spridits ut.
• Nya gatunamnsdekaler är monterade på föreningens brevlådor.
• Lillsnasenvägen är busk och slyröjd. Tack, Torbjörn Gundt!

Föreningen har beviljats bygglov av Åre kommun för att uppföra ett nytt förråd. Markarbeten och gjutning av betongplattan kommer att utföras under andra halvan av augusti. I samband med dessa arbeten kommer även föreningens övriga markarbeten att utföras.

17 stycken stugägare kommer att byta sina avstängningsventiler under augusti och september.

För er som ännu inte betalat årsavgifter är det dags att göra det omgående.