utan Vatten 15. juni

Måndag den 15:e juni kommer bassängen i vattenverket att tömmas för rengöring. Vi kommer att vara utan vatten mellan kl 9 ochkl 16. Med lite tur blir arbetet klart lite tidigare.