Vatten, status 30.08

Arbete med vatten aug 2018

Nu är vattnet åter i ledningarna. Eftersom vattnet blivit urtappat i ledningarna kommer det att finnas luft i dem. Det är viktigt att ni spolar ordentlig för vattnet är också missfärgat i början.

Nu får vi hoppas att allt fungerar. Arbetena blev mer omfattande än vad vi hade planerat. Under arbetets gång hittade vi gamla vattenledningar i dåligt skick. De är nu utbytta mot nya ledningar. Många gamla kopplingar är också utbytta mot nya.