Ved

Lars Nordin, Hans Gundersson och Hans Tolf avverkat träden där vattenledningen till vår nya vattentäkt ska grävas ner. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att ta vara på veden.

När ni tar vara på veden vill vi att ni aktar de blå markeringarna som är sprayade på marken. Det finns även plastkäppar utsatta.
De markerar tillsammans att en elkabel ligger i marken. Det är till för att vi inte ska gräva av kabeln.