Naturens skatter

 

Världens äldsta träd

Vi har lärt oss att inlandsisen försvann för drygt 12 000 år sedan. Ändå finns det rester av döda björkar nära Åreskutans topp som är 17 000 år gamla. Hur kan det komma sig? Jo, det beror på att isen sjönk efterhand och att bergstopparna därför kom att ligga över isens nivå, och där växte träd för länge sedan.

Vi har också lärt oss att granen invandrade sent till Skandinavien. På senare tid har man dock upptäckt att granen har en mycket längre historia i landet än vad man trott tidigare. Ännu finns granar i vår närhet, som fortfarande lever och är mellan 5 000 och 10 000 år gamla.  I vår omedelbara närhet, på Getryggen, finns den 5 700 år gamla granen Old Pompe.

Var rädd om Old Pompe

Old Pompe är en fjällgran, ett träd som är extremt väl anpassat till att överleva i ett kärvt fjällklimat men de är väldigt känsliga för mänsklig påverkan. Granarnas rötter behöver ett skyddande jord- och växtlager. Det gör dem väldigt känsliga för markslitage, exempelvis skador som orsakas genom människotramp. Var därför aktsam i dess närhet så att Pompe kan leva i många tusen år till. Granen Old Pompe är sedan 5 mars 2012 skyddad som naturminne.

Varför så gammal? Jo, hos fjällgranar pressas ofta de nedersta grenarna ner till marken under långa perioder av snö. Grenarna blir med tiden övervuxna av mossor och ris varpå de nedersta grenarna ofta slår rot. Nya skott växer på så sätt kontinuerligt upp runt omkring sitt ”moderträd”. När de äldsta stammarna så småningom dör finns i regel nya som kan ”ta över” om klimatet är tillräckligt gynnsamt. På det här sättet kan de här granarna, granklonerna, bli mycket gamla.

Här finns Old Pompe

Koordinater (WGS84)
Granen Old Pompe
63º10.361´N
012º21.658´E
770 meter över havet.

Länsstyrelsen har en hemsida om trädet där vi har lånat information.

Hängbron över Handölan
Hängbron över Handölan

Handölsforsarna

Handölan, eller Handölsån som den också kallas, rinner förbi Storulvån och ner mot Handöl. Strax innan byn är höjdskillnaden så stor att det bildas inte en utan två väldiga forsar som avslutas i sjön vid byn. Dånet är näst intill öronbedövande när du kommer dit och att gå på hängbron över forsen kan kännas lite otäckt för dig med nervös mage.

Forsen i Handölan, och fallet är mäktigare på sommaren.
Forsen i Handölan

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.