Skoter

Skoter får köras i dalgångarna längs skoterlederna och självklart i området. Däremot är det totalförbud i det känsliga högfjällsområdet.

I Storlien finns de bästa skoterlederna i de något lägre fjällområdena som är där.

Västjämtlands snöskoterområde (VASEK)

Skoter mellom Ånn or Rensjön

Här får du köra med skoter

Enligt Länsstyrelsens beslut får körning med snöskoter ej ske i förbudsområden, vilkas utbredning framgår av kartor. Söder om fritidsbyn, upp mot fjällen, råder totalförbud. Allt om skoteråkning finns att läsa på länsstyrelsens webbsidor. Karta med leder (Vasek).

Inom fritidsbyn uppmanas till största möjliga försiktighet med dylika fordon. Kör ej över andras tomter.

OBS! Lämplig väg att ta sig in i och ut ur området är under högspänningsledningen vid den inre sopcontainern.

På skoter langs leden mot Ånn.

Skoterklubbar

Skoterklubbarna har också egna sidor, med bl.a. kartor med skoterleder och kontaktpersoner:

För dem som söker »a new dimension in skiing» (= ett kulturinslag!) är det naturligtvis Larven som gäller!

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.