Skoter

Skoter får köras i dalgångarna längs skoterlederna och självklart i området. Däremot är det totalförbud i det känsliga högfjällsområdet.

I Storlien finns de bästa skoterlederna i de något lägre fjällområdena som är där.

Västjämtlands snöskoterområde (VASEK)

Skoter mellom Ånn or Rensjön

Här får du köra med skoter

Enligt Länsstyrelsens beslut får körning med snöskoter ej ske i förbudsområden, vilkas utbredning framgår av kartor. Söder om fritidsbyn, upp mot fjällen, råder totalförbud. Allt om skoteråkning finns att läsa på länsstyrelsens webbsidor. <karta med leder>

Inom fritidsbyn uppmanas till största möjliga försiktighet med dylika fordon. Kör ej över andras tomter.

OBS! Lämplig väg att ta sig in i och ut ur området är under högspänningsledningen vid den inre sopcontainern.

På skoter langs leden mot Ånn.

Skoterklubbar

Skoterklubbarna har också egna sidor, med bl.a. kartor med skoterleder och kontaktpersoner:

För dem som söker »a new dimension in skiing» (= ett kulturinslag!) är det naturligtvis Larven som gäller!

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.