Fiska

Runt om i västra Jämtland bjuds det många tillfällen att ta del av naturens gåvor och idka friluftsliv. För den som vill göra det under mera ordnade former kommer här några tips: Vad sägs om en fisketur i omgivningarna?

Det finns tre fiskevårdsområden i Handöls absoluta närhet. Handöls skifteslags samfälighetsförening (www.hssf.se/), Handödalens sameby och Tångböle byalags SSF. Lite längre bort finns fler områden. För varje område krävs ett separat fiskekort.

Fiskekort

Måste du ha för att få fiska.  Du kan bland annat köpa dem i Storlien på SP Motor & Bränsle, i lägenheternas reception och i Högfjällshotellets reception från 31/7. Inom kort även i Högfjällshotellets webbshop.

Nature IT och ifiske är ett annat sätt att köpa fiskekort. PÅ deras hemsida kan du orda det mesta inför din fisketur. Den finns på både norska och svenska.

Strand ved Ånnsjöen

 

Här finns fisken i Storlien

1. Skurdalssjön: Södra delen riklig tillgång på röding. Öring sparsamt.
Bra sommar- och vinterfiske. Ca 4,5 km norrut från hotellet. Ingen bilväg.

2. Runes Tjärn: Öring och röding. Sommar- och vinterfiske. Ca 4 km nordost om hotellet. Ingen bilväg.

3. Östra och Västra Skurdalstjärnarna: Öring och röding. Sommar- och vinterfiske. Ca 3,5 resp 4 km norrut från hotellet. Ingen bilväg.

4. 795: Endast röding av god storlek. Sommar- och vinterfiske. Ca 3 km norrut från hotellet i Storlien. Ingen bilväg.

5. Lövhögstjärn: Öring av god storlek. Bästa fisket på sommaren. Ca 2 km västerut från hotellet. 1 km från bilväg.

6. Rundtjärn: Öring och röding av god storlek. Sommar- och vinterfiske. Ca 0,5 km västerut från hotellet. Bilväg ända fram.

7. Norra och Södra Sandtjärnarna: Öring och röding av god storlek. Sommar- och vinterfiske. Ca 2,5 km västerut från hotellet. Bilväg nästan ända fram.

8. Svarttjärnarna: Öring, röding och bäckröding. Riklig tillgång. Sommarfisket bäst. Ca 1,5 km sydost om hotellet. Bilväg ända fram till ena änden av sjön.

9. Bergtjärn: Öring och röding av god storlek men något svårfiskad. Sommarfisket bäst. Ca 1,5 km sydost om hotellet. 0,5 km från bilväg.

10. Metbäcken: Bäckröding och öring. Endast sommarfiske. 

11. Stalltjärn: Öring, röding och bäckröding. Riklig tillgång, sommarfiske. Mitt i byn, mellan järnvägen och E 14.

12. Klevtjärn-Brudslöjan: Bäckröding och öring. Endast sommarfiske. Liten bäck förbi liftarna mot Klevtjärn-Brudslöjan. Bilväg fram till bäckens början Klevtjärn-Brudslöjan, söder om E 14. Bilväg hela vägen.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.