Inventering avlopsbrunnar

Vid inventeringen av våra avloppsbrunnar var det dålig vattengenomrinning i många brunnar, några var det stopp i. Idag har Avloppsservice varit i stugbyn med en sug- och spolbil och åtgärdat problemen.

I de avloppsbrunnar som det var stopp i, fanns många servetter. Det enda papper som får spolas ner i toaletten är toalettpapper. Se våra trivselregler på snasen.se.

Vi i styrelsen hoppas att det respekteras i fortsättningen. Det är dyrt att ta en spolbil från Östersund för att åtgärda detta ofog.
Stråten, Ingolvberget och Lillhammaren är nu busk- och slyröjda.

Markarbeten – bokslut

I dag 15.09 kan vi göra bokslut för årets markarbeten i stugbyn. Tyngdpunkten har legat på ventilbyten. Det blev 20 stycken privata och 6 stycken ventiler på föreningens vattenledningar. Bytet av föreningens huvudavstängningsventiler blev komplicerat och dyrt när ritningar och verklighet inte stämde överens. Arbetet var nödvändigt för att säkra upp vattendistributionen i lågzonen.

Väg Gräslidsfjällets 100 första meter har vi förskjutit ca 1 meter i västlig riktning. Anledningen är att den legat för nära vattenledningen som vid ett flertal gånger frusit vintertid.

Alla gamla ventiler, stänger och betäckningar som bytts ut har Lena och Mats Sundgren transporterat till Brattåsens avfallsanläggning. Det tackar vi för.

Dugnad 21 – well done

Etter ett års C19 dugnadspause, så var det endelig tid for å møtes til felles arbeidsdag. Vi fikk gjort veldig mye godt arbeid, det meste av dette av dette er oppgaver som MÅ utføres. Alternativet er å leie inn hjelp og betale noen 3-500 kr pr time for å utføre dette, penger som må komme fra oss hytteeiere, det er ingen andre steder å hente dem.

Vi 45ish som deltok har malt pumpehus, kantslått veger, bygd skigard ved grillplassen, ryddet kvist, bakt kaker, rengjort sophus, bygd klopper, merket kummer og ventiler, kokt kaffe, utbedret skispor, grillet pølser, og sikkert noe jeg har glemt.

Ett viktig element med dugnad i tillegg til arbeidet er å skape sosialt fellesskap med våre naboer. Spesielt for oss norske som deltok var godt å treffes, siden det nå i praksis er 1.5 år siden vi har kunne benytte vår fritidsbolig.

Takk til alle som har planlagt og deltatt på dugnadsdagen, og også takk til de som ikke kunne delta men tok en arbeidsøkt i dagene før dugnaden.

Ventilbyten

Vi har stött på problem med ventilbytena på huvudvattenledningen i lågzonen. Ritning och verklighet stämmer inte. Ventilerna är större än på ritningen. Arbetet blir dyrare och mer komplicerat. Därför stryker en enig styrelse dikningsarbetena och uppsättning av hängrännor och stuprör på vattenverket. Pengarna går istället till ventilbytena. Vi prioriterar alltid vatten och avlopp.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.