Vatten, status 30.08

Arbete med vatten aug 2018

Nu är vattnet åter i ledningarna. Eftersom vattnet blivit urtappat i ledningarna kommer det att finnas luft i dem. Det är viktigt att ni spolar ordentlig för vattnet är också missfärgat i början.

Nu får vi hoppas att allt fungerar. Arbetena blev mer omfattande än vad vi hade planerat. Under arbetets gång hittade vi gamla vattenledningar i dåligt skick. De är nu utbytta mot nya ledningar. Många gamla kopplingar är också utbytta mot nya.

Arbetsdag / dugnad 2018

Kaffen snart klar

Lördagen den 8:e september tänker vi som vanligt anordna en arbetsdag/dugnad tillsammans. Vi har fortfarande många gemensamhetsytor som håller på att växa igen. Därför behövs det många som ställer upp och hjälper till när vi ska röja i området. Lars Nordin, som är kunnig i skogsvård, kommer att hålla i den biten.  Finns det någon som kan ställa upp med motor- eller röjsåg så hör av er till undertecknade. Fortsätt läsa Arbetsdag / dugnad 2018

Info vecka 34

Arbete vecka 34 2018

Lite info från veckan som varit.
Vi har borrat för en ny råvattenpump som ligger på 100 meters djup och grävt ner en vattenledning , och elledning mellan vattenverket och det nya borrhålet. Grävd sträcka är 150 meter. Den nya vattenpumpen är på plats och testkörd. Den fungerar.

Vidare har vi tagit upp råvattenpump 1 och bytt elkabel (100m). Den gamla var feldimensionerad av leverantören. Vidare har en av två avloppspumpar i reningsverket varit på service
och finns nu åter på plats i reningsverket.

Under grävningsarbetena träffade vi på gamla vattenledningar i dåligt skick, som vi kommer att byta ut nästa vecka. Det kommer då att bli stora störningar i vattendistributionen.

Störningar vatten

Vattenledningsgrav

Under vecka 34 kommer en hel del arbeten att utföras i vår stugby. Det innebär att det tidvis blir störningar i vattendistributionen. Vattnet kan bli lite missfärgat. Det är inte farligt. Ni måste bara spola ordentligt så blir det bra igen. Jag (Janne) finns på plats hela veckan. Jag nås på :070-378 15 65 om ni har några funderingar.

Ved

Lars Nordin, Hans Gundersson och Hans Tolf avverkat träden där vattenledningen till vår nya vattentäkt ska grävas ner. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att ta vara på veden.

När ni tar vara på veden vill vi att ni aktar de blå markeringarna som är sprayade på marken. Det finns även plastkäppar utsatta.
De markerar tillsammans att en elkabel ligger i marken. Det är till för att vi inte ska gräva av kabeln.

Info från styrelsen, mai 2018

Lite info från styrelsen. Det har utförts en hel del arbeten i stugbyn under våren:

  • Bassängen i vattenverket är rengjord.
  • Det har dragits en ny elkabel mellan råvattenpump 1 och vattenverket
  • Ny styrutrustning är monterad i reningsverket. Komponenter som var mellan 20 år och 40 år har blivit utbytta.
  • Ny fläkt är monterad i reningsverket.
  • Larmsändare är monterad i reningsverket. Vid fel kommer ett sms till några av oss.
  • Ny värmekabel i vattenledningen i reningsverket är monterad.
  • Ny vattenmätare till högzonen är monterad i vattenverket.
  • Slamtömning och renspolning har gjorts i avloppsanläggningen och samtliga avloppspumpstationer.
  • Nya vippor har monterats i avloppspumpstationen på Storsnasenvägen.

Under påskens styrelsemöte 2018 tog styrelsen ett beslut om att öppna en ny vattentäkt för att trygga föreningens vattenförsörjning. Thord, Halvard och jag (Janne) har haft ett möte med en VA-konsult. Konsulten föreslår att det nya borrhålet ska ligga ca 75 meter öster om vattenverket. Arbetet är planerat till mitten av augusti.

Nycklar til stugor – Lönn – kan hämtas hos Betil

På årsmötet Langfredag informerade jag om att Solveig Lönn gick bort förra veckan. Föreningen kommer att skicka en blomsteruppsättning till hennes begravning.
Sören Lönn bor numera i Järbo. Många har nycklar till sina stugor hos Sören. Dessa kommer senare att lämnas in till Bertil Johansson i Handöl där de kommer att kunna kvitteras ut. .

De stugägare som haft sina nycklar hos Sören Lönn kan nu kvittera ut dem hos Bertil Johansson i Handöl. Bertils mobilnummer är
070-541 75 99. 

Vi önskar er en härlig jul

Snön ligger vit på fjälllet. Skidlöpan är i ordning och allt är klart inför julen.

Till alla er som är i Snasen denna jul. Njut av det härliga föret.

Till alla andra. Er tid kommer. Vintern är lång och förhoppningsvis kallare än på många år.

Vi tackar Vibeke Gjønnes för det vackra fotot från tidigare i veckan.

 

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.