Dugnad / arbetsdag 7. sept

Årets dugnad blir som meldt på siste årsmøte. 7. september 2019.

Oppgaver som skal utføres, mere kan komme (litt blanding svensk / norsk)

  • Röja vägkanter
  • Felle graner vid grilplatsen
  • Måla sophus 2
  • Märka ut vattenavstängare
  • Rengöra soptunnar
  • Bygge bro skiløyper (Oppdalsbekken)

Det vil komme et arrangement på Facebook hvor dere kan melde dere på, i alternativt mail/sms.

jan.aweson@gmail.com,
070-378 15 65 / +46 70381565

geir.arne.rodde@gmail.com, +47 48080285

Støldliga sprängt

Polisen har sprängt en stöldliga i Strömsund. Där återfanns bland annat den båt som stals i vår stugby. Ni som blivit bestulna under de senaste två åren kan kontakta polisen i Strömsund och beskriva vad som stulits.

Sopor, åter en gång

Alla vi som har stugor i området har en skyldighet att känna till de trivselregler som gäller. Hyr någon ut sin stuga åligger det ägaren att informera hyresgästen om stugbyns regler. 

Vid en inspektion av 15 soptunnor var det sopor i alla utom tre. Två var fyllda till 100 procent. Övriga bara lite på botten. Vid tömning får vi betala fullt pris även för de tunnor som bara innehåller lite sopor. Tunnorna ska fyllas från dörren och inåt. Det finns anslag i sophusen om vad som gäller.

Dessutom, ska det se ut som på fotona?

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.