avloppsanläggning slamtömnd

Nu har vår avloppsanläggning blivit slamtömnd och renspolad. Likaledes våra fyra avloppspumpstationer med intilliggande avloppsbrunnar. Det var ytterligare fem avloppsbrunnar som blev åtgärdade. Totalt transporterades 100 m3 slam till Brattåsen. Vi har även bytt singel i singelfiltret.

Forråd, råbygget er oppe

Det er gjort et stort arbete med å bygge forråd på Pingstafton, utförts under tio timmar av ett glatt gäng ideellt arbetande stugägare. Föreningen har sparat ca 35.000 kronor på denna arbetsinsats. Pengar som vi istället kan lägga på vårt VA-nät. Det genstår en del arbete som må utføres før vinteren.

VA-arbeten, byta servisventil?

Föreningens VA-arbeten kommer att utföras i augusti. Finns det några stugägare som tänker byta sin servisventil (avstängningsventil) kan vi som tidigare år köpa in material och organisera arbetet i samband med övriga VA-arbeten.
Anmälan kan göras på mail til jan.aweson(at)gmail.com

Vattenavstängning på natten

Vi närmar oss högsäsongen för vår stugby. Det brukar vara fullt i de flesta stugorna de kommande veckorna. Det är lika med årets största vattenförbrukning. I vinter har flera vattenläckor uppstått. Förhoppningsvis kan vi trygga vattenförsörjningen genom att stänga av vattnet mellan klockan 22.00 och 07.00 från och med måndag den 11/4 och två veckor framåt.

Vi har två råvattenpumpar som är på ca 100 meters djup. Vattnet till dem kommer via sprickor i berget. Hur mycket vatten som rinner till vid stort vattenuttag vet vi inte. Risken finns att tillrinningen inte räcker till med den höga förbrukning som vi har. Råvattenpumparna pumpar vattnet till en 36 m3 bassäng i vattenverket. Från bassängen pumpas vattnet ut i vårt ledningsnät.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.