Støldliga sprängt

Polisen har sprängt en stöldliga i Strömsund. Där återfanns bland annat den båt som stals i vår stugby. Ni som blivit bestulna under de senaste två åren kan kontakta polisen i Strömsund och beskriva vad som stulits.

Sopor, åter en gång

Alla vi som har stugor i området har en skyldighet att känna till de trivselregler som gäller. Hyr någon ut sin stuga åligger det ägaren att informera hyresgästen om stugbyns regler. 

Vid en inspektion av 15 soptunnor var det sopor i alla utom tre. Två var fyllda till 100 procent. Övriga bara lite på botten. Vid tömning får vi betala fullt pris även för de tunnor som bara innehåller lite sopor. Tunnorna ska fyllas från dörren och inåt. Det finns anslag i sophusen om vad som gäller.

Dessutom, ska det se ut som på fotona?

Sandning

För ca åtta år sedan togs ett beslut att vi på försök skulle ploga ”stickvägarna”. Vi beslutade också att de inte skulle sandas.
Vid den typ av halka som råder är det direkt farlig att ge sig ut för backarna med traktor.
Vi i styrelsen hoppas att beslutet respekteras.
Backarna kommer inte att sandas.

Vatten, status 30.08

Arbete med vatten aug 2018

Nu är vattnet åter i ledningarna. Eftersom vattnet blivit urtappat i ledningarna kommer det att finnas luft i dem. Det är viktigt att ni spolar ordentlig för vattnet är också missfärgat i början.

Nu får vi hoppas att allt fungerar. Arbetena blev mer omfattande än vad vi hade planerat. Under arbetets gång hittade vi gamla vattenledningar i dåligt skick. De är nu utbytta mot nya ledningar. Många gamla kopplingar är också utbytta mot nya.

Arbetsdag / dugnad 2018

Kaffen snart klar

Lördagen den 8:e september tänker vi som vanligt anordna en arbetsdag/dugnad tillsammans. Vi har fortfarande många gemensamhetsytor som håller på att växa igen. Därför behövs det många som ställer upp och hjälper till när vi ska röja i området. Lars Nordin, som är kunnig i skogsvård, kommer att hålla i den biten.  Finns det någon som kan ställa upp med motor- eller röjsåg så hör av er till undertecknade. Fortsätt läsa Arbetsdag / dugnad 2018

Info vecka 34

Arbete vecka 34 2018

Lite info från veckan som varit.
Vi har borrat för en ny råvattenpump som ligger på 100 meters djup och grävt ner en vattenledning , och elledning mellan vattenverket och det nya borrhålet. Grävd sträcka är 150 meter. Den nya vattenpumpen är på plats och testkörd. Den fungerar.

Vidare har vi tagit upp råvattenpump 1 och bytt elkabel (100m). Den gamla var feldimensionerad av leverantören. Vidare har en av två avloppspumpar i reningsverket varit på service
och finns nu åter på plats i reningsverket.

Under grävningsarbetena träffade vi på gamla vattenledningar i dåligt skick, som vi kommer att byta ut nästa vecka. Det kommer då att bli stora störningar i vattendistributionen.

Störningar vatten

Vattenledningsgrav

Under vecka 34 kommer en hel del arbeten att utföras i vår stugby. Det innebär att det tidvis blir störningar i vattendistributionen. Vattnet kan bli lite missfärgat. Det är inte farligt. Ni måste bara spola ordentligt så blir det bra igen. Jag (Janne) finns på plats hela veckan. Jag nås på :070-378 15 65 om ni har några funderingar.

Ved

Lars Nordin, Hans Gundersson och Hans Tolf avverkat träden där vattenledningen till vår nya vattentäkt ska grävas ner. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att ta vara på veden.

När ni tar vara på veden vill vi att ni aktar de blå markeringarna som är sprayade på marken. Det finns även plastkäppar utsatta.
De markerar tillsammans att en elkabel ligger i marken. Det är till för att vi inte ska gräva av kabeln.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.