Byte av avstängningsventil till fastighet

Under de två senaste åren har ett fyrtiotal fastighetsägare gått samman och bytt avstängningsventil, stång och betäckning. Nästan alla var i dåligt skick, en del obrukbara.

Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att se till att avstängningsventilerna fungerar. De äldsta ventilerna är ca 50-år gamla.

Vi i styrelsen har organiserat arbetet och köpt in materialet med bra rabatt. Vi har slagit samman arbetstimmarna och sedan delat med antalet bytta ventiler. Samma kostnad för alla. Arbetet har utförts i samband med andra markarbeten. 

Vi i styrelsen är även i år villiga att organisera och leda arbetet. De som är intresserade kan maila till
jan.aweson@gmail.com

Svårt att veta exakt pris. På vissa ställen finns el och telekablar i marken som gör att arbetet  måste utföras med stor försiktighet. Beräknad kostnad någonstans mellan 11-15 tusen sek.

Brevlådor – mycket post

På grund av pandemin har många av stugägarna inte varit i Handöl på länge. Det har blivit mycket post i brevlådorna. Föreningen har köpt en extra brevlåda som vi placerat inne i sophus 2. Vi har tömt brevlådorna efter Handölsvägen. Posten är lagd i märkta plastpåsar med samma gatumärkning som de ordinarie brevlådorna. Dessa plastpåsar finns nu i den nya postlådan i sophus 2.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.