Sommarinfo 2

Efter en lång tid och många kompletteringar med vår bygglovsansökan till förrådet, har bygglov beviljats. Under vecka 32 har bädden till betongplattan utförts. Thord Kristensson har gjort bygghandlingarna och är den som haft kontakten med Åre kommun. Thord har även gjort materialupphandlingen. Ansvarig på plats vid förrådsbygget är Halvard Halvarsson. Den 30/8 börjar formsättning, isolering och gjutning av betongplattan. Resterande byggarbeten är planerade till våren 2022.

Det är 19 stugägare som kommer att byta vattenavstängningsventil. Föreningen kommer att byta 7 huvudavstängningsventiler i det nedre området. Dessa arbeten börjar den 23/8 och beräknas pågå under drygt två veckor. Kortare stopp i vattendistributionen kan ske under tiden.

Jag påminner om att det är dugnad/arbetsdag den 11:e september. Anmälan görs via online-evenemang på vår FB sida, lenke.

Dugnad 2021

Styrelsen är enig om att vi ordnar en dugnad/arbetsdag den 11:e september kl 9.30. Samling vid grillplatsen.
Ni som vill ställa upp anmälder via Facebook arr i vår grupp, eller mailar till
geir.arne.rodde@gmail.com /
jan.aweson@gmail.com om ni ska deltaga.
Till lunchen grillar vi korv och hamburgare.
Kaffe serveras som vanligt.
Osäkerheten med covid 19 gör att vi inte har någon catering i år. Korv och hamburgare är lätt att frysa in om det blir många återbud.
Ni som kan ta med ryddesag/röjsåg anmäler det. Vi har mycket som behöver röjas.
Målning av 95:an, rengöring av sophusen och
lite snickerier är andra arbetsuppgifter.

Byte av avstängningsventil till fastighet

Under de två senaste åren har ett fyrtiotal fastighetsägare gått samman och bytt avstängningsventil, stång och betäckning. Nästan alla var i dåligt skick, en del obrukbara.

Det är den enskilde fastighetsägarens skyldighet att se till att avstängningsventilerna fungerar. De äldsta ventilerna är ca 50-år gamla.

Vi i styrelsen har organiserat arbetet och köpt in materialet med bra rabatt. Vi har slagit samman arbetstimmarna och sedan delat med antalet bytta ventiler. Samma kostnad för alla. Arbetet har utförts i samband med andra markarbeten. 

Vi i styrelsen är även i år villiga att organisera och leda arbetet. De som är intresserade kan maila till
jan.aweson@gmail.com

Svårt att veta exakt pris. På vissa ställen finns el och telekablar i marken som gör att arbetet  måste utföras med stor försiktighet. Beräknad kostnad någonstans mellan 11-15 tusen sek.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.