Info från styrelsen, mai 2018

Lite info från styrelsen. Det har utförts en hel del arbeten i stugbyn under våren:

  • Bassängen i vattenverket är rengjord.
  • Det har dragits en ny elkabel mellan råvattenpump 1 och vattenverket
  • Ny styrutrustning är monterad i reningsverket. Komponenter som var mellan 20 år och 40 år har blivit utbytta.
  • Ny fläkt är monterad i reningsverket.
  • Larmsändare är monterad i reningsverket. Vid fel kommer ett sms till några av oss.
  • Ny värmekabel i vattenledningen i reningsverket är monterad.
  • Ny vattenmätare till högzonen är monterad i vattenverket.
  • Slamtömning och renspolning har gjorts i avloppsanläggningen och samtliga avloppspumpstationer.
  • Nya vippor har monterats i avloppspumpstationen på Storsnasenvägen.

Under påskens styrelsemöte 2018 tog styrelsen ett beslut om att öppna en ny vattentäkt för att trygga föreningens vattenförsörjning. Thord, Halvard och jag (Janne) har haft ett möte med en VA-konsult. Konsulten föreslår att det nya borrhålet ska ligga ca 75 meter öster om vattenverket. Arbetet är planerat till mitten av augusti.

Nycklar til stugor – Lönn – kan hämtas hos Betil

På årsmötet Langfredag informerade jag om att Solveig Lönn gick bort förra veckan. Föreningen kommer att skicka en blomsteruppsättning till hennes begravning.
Sören Lönn bor numera i Järbo. Många har nycklar till sina stugor hos Sören. Dessa kommer senare att lämnas in till Bertil Johansson i Handöl där de kommer att kunna kvitteras ut. .

De stugägare som haft sina nycklar hos Sören Lönn kan nu kvittera ut dem hos Bertil Johansson i Handöl. Bertils mobilnummer är
070-541 75 99. 

Vi önskar er en härlig jul

Snön ligger vit på fjälllet. Skidlöpan är i ordning och allt är klart inför julen.

Till alla er som är i Snasen denna jul. Njut av det härliga föret.

Till alla andra. Er tid kommer. Vintern är lång och förhoppningsvis kallare än på många år.

Vi tackar Vibeke Gjønnes för det vackra fotot från tidigare i veckan.

 

Snasahögsvägen, problem med avlopp 25/11

Status 1/12:
Nu är en ny pump installerad. Ledningarna är ursugna och renspolade. Det fungerar nu.Det tråkiga är att någon har spolat ner disktrasor i avloppet som sedan fastnat i pumpen. Den har då inte orkat med och skurit.  Ingen får spola ner trasor i toaletterna!

Pumpstationen i början på Snasahögsvägen fungerar inte för tillfället. Vi har lagt ner mycket pengar på reparationer av den. Nu kommer vi att undersöka hur mycket det kostar att installera en ny pump. Då måste vi även byta styrutrustningen. De vore bra om ni som har stuga där undviker att vara där tills problemet är löst. Risken finns om man använder toaletterna att avloppsvattnet kommer in genom golvbrunnarna. OBS! Gäller Snasahögsvägens första del räknat från Storulvåvägen.

Avloppskum Snasahögsvägen

Lite arbetsnytt Okt-17

Arbetsförhållandena var besvärliga när vi drog en ny vattenledning mellan huvudråvattenpumpen och vattenverket. Marken var väldigt vattensjuk. Det var stora problem att få det att bära för grävmaskinen. Vi kunde inte göra den överfyllnad av vattenledningen som behövs för att den ska vara skyddad mot frysning.

Nu har förhållandena varit lite bättre. Vi har fyllt med 13 lastbilslass grus och även lagt en isoleringsmatta över vattenledningen. Vidare har vi lagt skyddsrör mellan huvudråvattenpumpenn och vattenverket i vilken en ny elkabel kommer att dras.

Det arbetas för fullt med uppgraderingen av el och automatik i vattenverket. Även larmsändare installeras till viktiga funktioner. Vid fel, får några av oss ett SMS. Stannar till exempel distributionspumpen till högzonen, kommer ett SMS som talar om det.

Vid inspektionen av brunnar vid dugnaden hittades 4 betonglock som var trasiga. De är nu utbytta.

Östersund 2017-10-10
Janne Aweson

Spolning avlopsbrunnar

Måndag 18.09 hade vi en spol- och sugbil på plats. De avloppsbrunnar som inventerades vid dugnaden och hade ansamlingar av slam rengjordes. Tre av avloppsbrunnarna som är av betong kommer att bytas mot plast nästa sommar. Betongen mot anslutningarna av plastavloppsrören har vittrat sönder. Skarvarna är otäta och rötter växer in.

Spolning avlopsbrunnar

Dugnad / arbetsdager sept 2017

Till årets dugnad/arbetsdag, lördagen den 10:e september, kom drygt ett femtiotal deltagare. Det delades ut varierande arbetsuppgifter med tyngpunkt på avverkning och röjning. Vädret var perfekt från arbetssynpunkt. Lite blåsigt och kyligt var det, särskilt vid lunchtid.

Trevligt på dugnad.

Vi hade ställt ut två stycken 40 m3 containers på vår grillplats, dit allt ris kördes. Som mest utnyttjades fem bilar med släp vid ristransporterna. Avverkning/röjning utfördes efter Snasahögsvägen, Getryggen, Hårdeggen och vägen mellan avlopps- och vattenverket. Några granar fälldes också norr om grillplatsen för att förbättra utsikten mot Ånnsjön.
Kapaciteten var hög bland deltagarna med motor- och röjsågar. Så hög att vi var tvungna att leja in en lastmaskin för att klara av ilastningen av containrarna.

Ris (n:kvist) och damer på veg

Styrelsen uppmanar de stugägare som röjer på egen mark att själva köra bort riset till Brattåsens soptipp. Man får inte lägga upp det utanför sin egen tomtmark.

Fem personer använde färg och penslar. Vattenverket, förrådet efter Snasahögsvägen och huset vi huvudråvattenpumpen blev uppfräschade.

Tre snickare tillverkade ett nytt bänkbord som nu står vid grillplatsen.

Tre arbetslag inventerade våra avloppsbrunnar (61 stycken). En del brister påträffades. Felen kommer att åtgärdas före vintern.

Arbetena inleddes redan på fredagen. Den gamla ställningen med postlådor utefter Handölsvägen revs. Ny ställning och nya postlådor finns nu uppsatta. Vi har fått beröm av Post Nord som tycker att vårt arbetslag kan åka runt i länet och visa hur det ska se ut.

Nya postlåder, tjuvstart dugnad fredag.

Arbetena avslutades på måndagen då vi lade ett nytt plåttak på avloppsverket.

Nytt plåttak på avloppsverket.

Föreningen bjöd på lunch bestående av rostbiff och potatissallad, med bubbelvatten eller vin till den som ville ha. Kompletterat med grillad korv med bröd. Nogre norske damer hade bakat, och bjöd alla på kaffe, kokat över elden på grillplatsen.

Kaffen snart klar
Kassørens merce drar damer 🙂

Styrelsen vill tacka alla för ett bra utfört arbete. Vi ses nästa höst.

Jan Aweson

Detta har hänt i sommar

Arbete på Lillsnasen (vägen, inte bergstoppen)

Vägar har reparerats, slamtömning har gjorts och vårt avlopp har fått godkänt utan anmärkningar. Här kommer lite information om en del arbeten som vi har utfört i sommar.

  • Våra parkeringsplatser och de branta vägarna har farit illa i vinter och vår. Vi har därför kört ut 80 m3 grovt grus och rättat till de största bristerna.
  • Åre kommun utförde i juli en miljörevision på våra avloppsanläggningar. Protokollet är utan anmärkningar. Det känns bra att det arbete vi lägger ner ger resultat.
  • Vi har slamtömt och renspolat våra avloppsanläggningar. Singel i grovfiltret är utbytt.
  • I avloppspumpstationen efter Storsnasenvägen har vi bytt motorskydd, kontaktor och vippor.
  • Den nya signalkabeln, som är 550 meter lång och som går mellan vattenverket och reservråvattentäkten, har vi plöjt ner i marken. Vi lade ut den provisoriskt på marken före påsk. Den gamla kabeln slutade att fungera i samband med de stora problem vi hade med vattenförsörjningen i vintras.
    Tyvärr förstördes delar av gångstigen i nedre området vid arbetet. Marken var väldigt vattensjuk och vi fick delvis fälla träd och lägga under grävmaskinen så att den inte skulle sjunka. Vi får återställa gångstigen nästa år.
  • Ny vattenledning har lagts mellan huvudråvattentäkten och vattenverket. Markförhållandena var svåra även här. Vi var tvungna att lägga träd under grävmaskinen för att kunna utföra arbetet.
  • Plastavloppsbrunnen bredvid pumpstation 2 efter Lillsnasenvägen har bytts ut mot en ny. Den gamla brunnen hade en stor spricka i bottensektionen vilket gjorde att mycket vatten läckte in i brunnen. Det finns två kallkällor i närheten så mycket vatten finns i marken. Vattnet vid brunnen leds nu ut via ett dike, fyllt av singel med markduk över, som skydd mot fyllnadsmassorna.
  • Vid påsk uppstod en tjälskada i början på Lillsnasenvägen. Vi har schaktat ur massor på en sträcka av 20 meter. Markduk har lagts i botten som sedan fyllts över med 0-90 bergkross.
  • Möblerna vid grillplatsen har vi oljat in.

 

Påminnelse om dugnad/arbetsdag

Jag vill påminna om vår dugnad/arbetsdag den 9:e september. Anmälan görs till Geir Arne eller mig. Anslag finns uppsatta på sophusen. Kontaktuppgifter till oss och övriga i styrelsen hittar du här.

Janne Aweson
Östersund 2016-08-16

Bildspel från sommarens arbete

Arbete på Lillsnasenvägen.

Hel avloppsbrunn
Singeldike
Håltagning i väggen till  vattenverket
Anslutning av rör till huvudravattentakt
Vattenledningsgrav
Nedplöjning av 550 meter signalkabel

 

 

 

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.