Dugnad 2022

Årets dugnad/arbetsdag blir den 10:e september kl 9.30. Samling vid grillplatsen.

Ni som vill ställa upp anmälder via Facebook arr i vår grupp, eller mailar till
geir.arne.rodde(+)gmail.com /
jan.aweson(+)gmail.com

Till lunchen grillar vi korv och hamburgare. Kaffe serveras som vanligt.

Noen av de arbetsoppgaver som venter:
– Forråd, montering fotplåtar, hängrännor och stuprör
– Forråd, snickerier
– Forråd, isolering
– Røjning
– Reparasjon bro skidspor
– och mere kommer….

avloppsanläggning slamtömnd

Nu har vår avloppsanläggning blivit slamtömnd och renspolad. Likaledes våra fyra avloppspumpstationer med intilliggande avloppsbrunnar. Det var ytterligare fem avloppsbrunnar som blev åtgärdade. Totalt transporterades 100 m3 slam till Brattåsen. Vi har även bytt singel i singelfiltret.

Forråd, råbygget er oppe

Det er gjort et stort arbete med å bygge forråd på Pingstafton, utförts under tio timmar av ett glatt gäng ideellt arbetande stugägare. Föreningen har sparat ca 35.000 kronor på denna arbetsinsats. Pengar som vi istället kan lägga på vårt VA-nät. Det genstår en del arbete som må utføres før vinteren.

VA-arbeten, byta servisventil?

Föreningens VA-arbeten kommer att utföras i augusti. Finns det några stugägare som tänker byta sin servisventil (avstängningsventil) kan vi som tidigare år köpa in material och organisera arbetet i samband med övriga VA-arbeten.
Anmälan kan göras på mail til jan.aweson(at)gmail.com

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.