Snasahögarna skiløype – ansvarsgruppe

Vi har i flere år preparert en skiløypa rundt fritidsbyen, frem til nå svært uformelt. Vi har når gjort en liten formalisering, og beskrevet dette i et lite notat. Notatet beskriver oppgaven til en ansvarsgruppe som vi har satt sammen for å sørge for preparering av skiløypa gjennom vinteren. Notatet er av ukjente årsaker skrevet på norsk, håper de fleste som har interesse forstår innholdet.

Hvis noen har interesse av å bidra, ta kontakt med en av oss i ansvarsgruppa.

Inventering avlopsbrunnar

Vid inventeringen av våra avloppsbrunnar var det dålig vattengenomrinning i många brunnar, några var det stopp i. Idag har Avloppsservice varit i stugbyn med en sug- och spolbil och åtgärdat problemen.

I de avloppsbrunnar som det var stopp i, fanns många servetter. Det enda papper som får spolas ner i toaletten är toalettpapper. Se våra trivselregler på snasen.se.

Vi i styrelsen hoppas att det respekteras i fortsättningen. Det är dyrt att ta en spolbil från Östersund för att åtgärda detta ofog.
Stråten, Ingolvberget och Lillhammaren är nu busk- och slyröjda.

Markarbeten – bokslut

I dag 15.09 kan vi göra bokslut för årets markarbeten i stugbyn. Tyngdpunkten har legat på ventilbyten. Det blev 20 stycken privata och 6 stycken ventiler på föreningens vattenledningar. Bytet av föreningens huvudavstängningsventiler blev komplicerat och dyrt när ritningar och verklighet inte stämde överens. Arbetet var nödvändigt för att säkra upp vattendistributionen i lågzonen.

Väg Gräslidsfjällets 100 första meter har vi förskjutit ca 1 meter i västlig riktning. Anledningen är att den legat för nära vattenledningen som vid ett flertal gånger frusit vintertid.

Alla gamla ventiler, stänger och betäckningar som bytts ut har Lena och Mats Sundgren transporterat till Brattåsens avfallsanläggning. Det tackar vi för.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.