Husköpare och mäklare

För att underlätta för dig som säljer, köper eller förmedlar ett hus har vi samlat lite kort information här.

Utsikt fra Storsnasen
Fra Storsnasen er det veldig fin utsikt over Fritidsbyn, Handøl, Ånnsjøen, og helt inn til Åre.
Gatunamn

Årsavgift

  • Årskostnaden för bebyggd tomt är 6.600 kronor (SEK), varav 800 kr för renhållning.
  • Årskostnad för obebyggd tomt är 1.450 kronor (SEK)

Fakturering sker årsvis och avser perioden 1/1-31/12. Avgiften ska vara betald senast 30. juni.

BAN och BIC förenklar betalningar

Och sparar en hel del pengar för föreningen. De medlemmar som bor utanför Sveriges gränser kan med fördel betala årsavgiften till vårt postgirokonto eller bankkonto med hjälp av den internationella koden.

Plusgirokonto Bankkonto
BIC NDEASESS HANDSESS
IBAN SE61 9500 0099 6042 0590 6110 SE44 6000 0000 0001 9883 9952

Årsmöte

Hålls ALLTID på långfredagen. Kallelse skickas ut brevledes och ibland även via e-post. Information om årsmöte finns även på denna hemsida.

Kontaktpersoner

Vid ägarbyte ska den den nye ägaren kontakta föreningen för att meddela ny adress när huset har överlåtits.

Kontakta sekreteraren

Lennart Wasling
Lennart.Wasling@culturum.se
033 – 41 48 31 eller 070 – 614 98 54

Husköpare, tänk på att

Den gamle husägaren ska överlämna dokumentationen rörande din fastighet till dig.

Vi hälsar dig nye medlem välkommen till Handöl.
Till dig som lämnar ditt hus säger vi tack. Det har varit roligt att ha dig som granne.

 

 

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.