Handöl by

På vissa ställen runt Ånnsjön är klimatet överraskande gynnsamt för odling, vilket kan förklara varför människor sökte sig till platsen redan på stenåldern. Minnen från denna tid finns i de berömda ristningarna vid Landverk nära Ånn. Ett jägarfolk har där lämnat spår efter sig. Gamla gravar från järnåldern finns dessutom öster om byn.

I den äldsta bevarade jordeboken från 1546 upptas bonden Oluff i Handvig, som betalade en skatt på 5 hermelinskinn och 2 skilling för sin gård. I räkenskaper över lagmansränta 1564 nämns Anders i Handöll.

Om dagens drygt 150 invånare i Handöl, Enafors och Ånn (2006) kan räkna sina anor till dessa personer vet vi inte.

Hanriis kafé

Till de nyare satsningarna i byn hör Handöls kulturhus (Hanriis café). I den ombyggda gamla sågen strax nedanför täljstensfabriken finns utställningar, café och butik. Byggnader och utställning ägdes ursprungligen av Stiftelsen Handöls kulturhus men såldes 2012 till dem som drivit caféet under flera år (mor och dotter). Tack till EUs strukturfond som gjort detta möjligt. http://www.hanriiscafe.se

Skolan mitt i byn

I de centrala delarna av Handöl kan man se rester av annan verksamhet från fornstora dagar. De stora röda byggnaden som numera kallas pensionat Handöl var tidigare folkskola.

På andra sidan vägen finns ett träbeklätt hus, som har varit affär. Denna var i bruk till 1985, återuppstod och lades definitivt ner 1987. Under några år fanns sedan en butik i gamla folkskolan. Intill den gamla affären fanns också en kiosk — Julias kiosk. Hit kom kvällstidningen förr verkligen på kvällen; först efter klockan 17.00 levererades Aftonbladet och Expressen. Denna kiosk inrymmer sedan 2014 en inrättning för Thaimassage.

 

Anekdoter i marginalen

Handöls hemslöjd drevs en lång tid av Annie Paulus, med bland annat lädervaror som tillverkats av dottern Lottie.

Intill Lappkapellet fanns under åren 1959–2012 en anläggning som kallades Snasalien. Det var en rekreationsanläggning för poliser — Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund, SPHF.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.