Föreningen

Välkommen till Snasahögarnas samfällighetsförening.

Stuga/hytte i Snasahögarna, Handöl
Stuga i Snasahögarna, Handöl

Vår förening sköter det praktiska i vår fritidsby, som vägar, parkeringsplatser, sopstationer och grönområden i fritidsbyn. Det mesta arbetet lägger vi på våra vatten och avloppsanläggningar.

Alla medlemmar betalar en årlig avgift till föreningen för dess gemensamma skötsel och vis årsmötet väljs den styrelse som driver föreningen under året som kommer.

Varför en förening?

Genom föreningens försorg kan vi hålla mycket lägre driftskostnader än vad som skulle vara möjligt om kommunen eller någon annan skulle ta över driften av det gemensamma.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.