Årsrapport 2023

Så var det dags att skriva några rader om vad vi har utfört i föreningen under verksamhetsåret 2023.

Årsrapport 2023

Följande arbeten har utförts under 2023.

 • Under vintern fick vi ett stort vattenläckage på Storsnasenvägen. Efter flera dagars sökande efter vattenläckan var den plötsligt borta. Någon har haft en länsventil öppen. Vi vet inte var. Sökningen av vattenläckan kostade 38 tusen sek.
 • Service av fördelningspumparna i vattenverket.
 • Tömning och rengöring av bassängen och hydroforer i vattenverket.
 • Reningsverket med bassänger och våra avloppspumpstationer samt ett tiotal avloppsbrunnar är slamtömda och renspolade.
 • Under senhösten slamsögs och renspolades ytterligare 14 stycken avloppsbrunnar.
 • Byte av översta singelskiktet i förfiltrets östra del i vår avloppsanläggning har utförts.
 • Snasahögsvägen, Getvalen och Storsnasenvägen är grushyvlade och dammbundna.
 • Alla vägar är sly och buskröjda.
 • Infiltrationsbäddarna är sly- och buskröjda. Även råvattentäkterna.
 • Årets mark och VA-arbeten utfördes i två etapper. Vår och höst. Huvudvattenledningen på Getvalen från korsningen Getvalen/Getryggen till vägens slut har relinats. På delen från vägens början (förutom de första 30 meterna) till korsningen Getryggen har en ny huvudvattenledning lagts. Samtliga anslutningskopplingar från huvudvattenledningen till fastigheterna på Getvalen är utbytta.
 • Föreningens två vägräcken har reparerats.
 • Montering av frostskyddad vattenutkastare på vattenverket.
 • Snörasskydd monterat över dörr på det nya förrådet.
 • El är indraget i det nya förrådet, lysarmaturer är uppsatta.
 • En anslutningskoppling på huvudvattenledningen till en fastighet på Getryggen är bytt. Arbetet fick sedan avbrytas på grund av för mycket vatten i marken.
 • Vid sophus 2 har fyra nya parkeringsplatser byggts.
 • Övre delen av diket på Gräslidsfjällets västra sida har förstärkts med krossat berg. Under de senaste åren har vi haft kraftiga urspolningar vid mycket nederbörd.
 • 22 stycken fastighetsägare har bytt sina servisventiler.
 • En av de två pumparna  i reningsverket har ersatts med en ny pump. Den gamla var från 1978.
 • Avloppspumpen i PS1 är ny, då den gamla gick sönder.
 • Lördagen den 9:september ägde årets dugnad/arbetsdag rum i ett strålande höstväder. 57 medlemmar mötte upp.
  – Alla tre sophusen städades. Sopkärlen tvättades.
  – Alla avloppsbrunnar har inventerats.
  – Panel monterades på det nya förrådets innerväggar.
  – Det avverkades och gallrades. Ris transporterades och eldades upp.
  – Slyröjning utfördes.
  – Nya förrådet och sophus 1 blev målade.
  – Utmärkning av distansstolpar till servisventiler/stoppekranar.
  – Det bjöds på fika med hembakat bröd och korv grillades.
 • Tre vattenprov är tagna under året. Alla visade att vattnet är tjänligt.
 • Styrelsen har haft tre möten och massor av telefonsamtal och sms.

Frösön 23-12-28
Jan Aweson