Alla inlägg av Jan Aweson

Dugnad 2023 – tack

Styrelsen vill tacka alla 57 personer som ställde upp på årets dugnad/arbetsdag.
Vi hade tur med vädret vilket säkert också bidrog till den goda stämningen.
– Ett gäng har satt panel på det nya förrådets innerväggar.
– Ett annat gäng har målat förrådet. Även sophus 1 har fått ny färg.
– Sophus 2 och 3 har blivit städade och sopkärlen rengjorda. Sophus 1 har tidigare fått samma behandling
– Vägkanter och infiltrationsbäddarna har busk- och slyröjts.
– Mängder av ris har transporterats för att eldas upp.
– Distansbrickor till servisventiler har satts upp.
– Inventeringen av föreningens 63 avloppsbrunnar
– Tre damer har sett till att kaffe och fika bröd har funnits tillgängligt.

För de flesta, inte alla, avslutades dagen med korvgrillning.
Än en gång. Ett stort tack till er alla som ställde upp.

Info om vattenledningsbytet på Getvalen

Ännu än gång kan vi konstatera att ritning och verklighet inte är detsamma. Det har inneburit att vi fått arbeta lite annorlunda än det vi hade planerat, vilket även har inneburit att arbetet har tagit längre tid och kostat lite mer. Arbetet har avslutats idag. Semestrar förestår.

Nu återstår det tre fastigheter som inte fått nya anslutningar. Eftersom man har hittat många anslutningar som haft stora vattenläckor är styrelsens ambition att senare i sommar även åtgärda de återstående anslutningarna.

Nu väntar vi in slutfakturorna för arbetet och sedan är tanken att vi skjuter på några planerade arbeten till nästa år och slutför Getvalen-projektet. Det återstår 12 privata servisventiler (8 är utbytta) och byte av en avloppsbrunn.

Styrelsen tackar er som ställt upp och bytt servisventiler under de senaste årens samplanerade arbeten. Många ventiler har varit i mycket dåligt skick och läckt vatten.När årets ventilbyten är utförda har över 100 fastigheter bytt sina ventiler.