Alla inlägg av Jan Aweson

VA-arbeten, byta servisventil?

Föreningens VA-arbeten kommer att utföras i augusti. Finns det några stugägare som tänker byta sin servisventil (avstängningsventil) kan vi som tidigare år köpa in material och organisera arbetet i samband med övriga VA-arbeten.
Anmälan kan göras på mail til jan.aweson(at)gmail.com

Vattenavstängning på natten

Vi närmar oss högsäsongen för vår stugby. Det brukar vara fullt i de flesta stugorna de kommande veckorna. Det är lika med årets största vattenförbrukning. I vinter har flera vattenläckor uppstått. Förhoppningsvis kan vi trygga vattenförsörjningen genom att stänga av vattnet mellan klockan 22.00 och 07.00 från och med måndag den 11/4 och två veckor framåt.

Vi har två råvattenpumpar som är på ca 100 meters djup. Vattnet till dem kommer via sprickor i berget. Hur mycket vatten som rinner till vid stort vattenuttag vet vi inte. Risken finns att tillrinningen inte räcker till med den höga förbrukning som vi har. Råvattenpumparna pumpar vattnet till en 36 m3 bassäng i vattenverket. Från bassängen pumpas vattnet ut i vårt ledningsnät.

Vattenläcke, felsök

Oppdatering onsdag 2/3
Nu är sökningen av vattenläckan klar. Det visade sig vara två stycken. En större läcka på den övre delen på Getvalen och en mindre läcka på den övre delen på Storsnasen. Inga fler avstängningar av vattnet är planerade.

Oppdatering tirsdag 1/3:
Efter nattens vattenavstängning kan vi konstatera att läckan finns någonstans på Storsnasen. Ytterligare sektioneringar kommer att göras efter Storsnasen. Mer info i morgon.

Oppdatering mandag 28/2:
Från klockan 22 i kväll och till klockan 6 i morgon bitti stänger vi av vattnet på Getvalen, Getryggen och Storsnasen.
Under dagen vid olika tider läser vi av vattenförbrukningen för att få ett mönster i hur vattenförbrukningen är. Även tidig morgon och sen kväll.
Är det någon som har haft vattenkranen öppen hela tiden i sin stuga för att undvika frysning i vattenledningen så meddela detta.
Det har hänt förut.

Søndag 27/2:
I kväll 27/2 inleder vi sökandet efter vattenläckan i det övre området. Vi stänger av vattnet på Getvalen och Getryggen mellan klockan 22 i kväll och klockan 6 i morgon bitti.

Mellan klockan 9 och 17 i morgon 28/2 stänger vi av vattnet på Storsnasenvägen.

Vattnet kan bli lite missfärgat efter avstängningen. Det är inte farligt. Ni måste bara spola en stund tills vattnet åter blir klart. Löpande info kommer att ges.

vattenläckage

Vi har någonstans i det övre området ett vattenläckage. Under vecka 9, måndag till och med onsdag kommer vi att sektionsvis stänga av vattnet för att försöka lokalisera vattenläckan. Det blir under vissa tider störningar i vattendistributionen. Vi kommer senare att informera om tider och när vattnet på ”din gata” är avstängt.