Alla inlägg av Jan Aweson

Inventering avlopsbrunnar

Vid inventeringen av våra avloppsbrunnar var det dålig vattengenomrinning i många brunnar, några var det stopp i. Idag har Avloppsservice varit i stugbyn med en sug- och spolbil och åtgärdat problemen.

I de avloppsbrunnar som det var stopp i, fanns många servetter. Det enda papper som får spolas ner i toaletten är toalettpapper. Se våra trivselregler på snasen.se.

Vi i styrelsen hoppas att det respekteras i fortsättningen. Det är dyrt att ta en spolbil från Östersund för att åtgärda detta ofog.
Stråten, Ingolvberget och Lillhammaren är nu busk- och slyröjda.

Markarbeten – bokslut

I dag 15.09 kan vi göra bokslut för årets markarbeten i stugbyn. Tyngdpunkten har legat på ventilbyten. Det blev 20 stycken privata och 6 stycken ventiler på föreningens vattenledningar. Bytet av föreningens huvudavstängningsventiler blev komplicerat och dyrt när ritningar och verklighet inte stämde överens. Arbetet var nödvändigt för att säkra upp vattendistributionen i lågzonen.

Väg Gräslidsfjällets 100 första meter har vi förskjutit ca 1 meter i västlig riktning. Anledningen är att den legat för nära vattenledningen som vid ett flertal gånger frusit vintertid.

Alla gamla ventiler, stänger och betäckningar som bytts ut har Lena och Mats Sundgren transporterat till Brattåsens avfallsanläggning. Det tackar vi för.

Ventilbyten

Vi har stött på problem med ventilbytena på huvudvattenledningen i lågzonen. Ritning och verklighet stämmer inte. Ventilerna är större än på ritningen. Arbetet blir dyrare och mer komplicerat. Därför stryker en enig styrelse dikningsarbetena och uppsättning av hängrännor och stuprör på vattenverket. Pengarna går istället till ventilbytena. Vi prioriterar alltid vatten och avlopp.

Sommarinfo 2

Efter en lång tid och många kompletteringar med vår bygglovsansökan till förrådet, har bygglov beviljats. Under vecka 32 har bädden till betongplattan utförts. Thord Kristensson har gjort bygghandlingarna och är den som haft kontakten med Åre kommun. Thord har även gjort materialupphandlingen. Ansvarig på plats vid förrådsbygget är Halvard Halvarsson. Den 30/8 börjar formsättning, isolering och gjutning av betongplattan. Resterande byggarbeten är planerade till våren 2022.

Det är 19 stugägare som kommer att byta vattenavstängningsventil. Föreningen kommer att byta 7 huvudavstängningsventiler i det nedre området. Dessa arbeten börjar den 23/8 och beräknas pågå under drygt två veckor. Kortare stopp i vattendistributionen kan ske under tiden.

Jag påminner om att det är dugnad/arbetsdag den 11:e september. Anmälan görs via online-evenemang på vår FB sida, lenke.