Dugnad 2023 – tack

Styrelsen vill tacka alla 57 personer som ställde upp på årets dugnad/arbetsdag.
Vi hade tur med vädret vilket säkert också bidrog till den goda stämningen.
– Ett gäng har satt panel på det nya förrådets innerväggar.
– Ett annat gäng har målat förrådet. Även sophus 1 har fått ny färg.
– Sophus 2 och 3 har blivit städade och sopkärlen rengjorda. Sophus 1 har tidigare fått samma behandling
– Vägkanter och infiltrationsbäddarna har busk- och slyröjts.
– Mängder av ris har transporterats för att eldas upp.
– Distansbrickor till servisventiler har satts upp.
– Inventeringen av föreningens 63 avloppsbrunnar
– Tre damer har sett till att kaffe och fika bröd har funnits tillgängligt.

För de flesta, inte alla, avslutades dagen med korvgrillning.
Än en gång. Ett stort tack till er alla som ställde upp.