Trivselregler

För att alla ska få en så bra vistelse som möjligt har vi tillsammans kommit fram till vissa trivselregler.
Vi hoppas att du har förståelse för dem.

Fritidsbyn, øvre platået

 

Sopor

Från och med 2005 gäller nya regler för sophantering inom Snasahögarnas Fritidsby. Våra sopcontainrar ersattes då med soptunnor i plast, som placerades i nya sophus inom området.

Dessa soptunnor är endast avsedda för soppåsar med hushållsavfall inkl. matrester. Glas, plåtburkar eller papper får inte läggas i soppåsarna. I sophusen finns dock soptunnor för färgat och ofärgat glas.

Hushållsbatterier lägger du i behållaren som är märkt ”Batterier”

Papper kan du ta med till de kommunala behållarna vid Hanriis café i Handöl.

Plåtburkar och plast kan däremot inte läggas där, utan måste tas hem eller lämnas vid annan  återvinningsstation.

Byggavfall lämnas på Brattåsens sopstation. Kör mot Storlien. Stationen ligger 2 km väster om Enafors på höger sida i riktning mot Norge.

Mer information om renhållning finns hos Åre kommun. Sök vidare på kommunens webbsidor.

Vatten och avlopp

Tänk på att vi är uppe i fjällen. Vi har inte samma dimensioner på ledningarna som inne i stan. Det är därför absolut förbjudet att spola ned grövre saker än toalettpapper i avloppet. Vid flera tillfällen har sådant oförstånd orsakat stopp i avloppsledningarna för hela området.

Det är heller inte tillåtet att låta vattenkranar stå öppna under vintern eftersom de då lätt skapar frysning i de egna ledningarna vilket också kan påverka hela områdets vattenförsörjning.

Var extra noggranna med att stänga huvudventil för vatten i stugan. Nyligen stod en sönderfrusen ledning och rann i en hel månad.

Flottyrfett MÅSTE slängas i plastdunkar.
Om det kommer ut i vårt avloppsnät förstörs vår infiltrationsanläggning. Vi har inte kemisk rening här som man har i kommunala verk.
Alltså: Häll inte ut fett i vasken!
Töm det i de plastdunkar som står i sophusen.

Parkering och trafik

Vintertid brukar olämpligt parkerade bilar ställa till förtret för snöröjningsfordonen. Se till att Du inte står på körbanan eller på vändplaner utan använder egen parkeringsficka (minst 1 m vid sidan om vägbanan) eller utnyttjar de gemensamma platser som finns inom området.

Parkera inte bilar framför sophusen eftersom det  hindrar renhållningspersonalen från att komma åt sopkärlen vid tömning.

Kör mycket lugnt i fritidsbyn.

Snöskoter

Du får inte köra med snöskoter i förbudsområden.
Söder om fritidsbyn, upp mot fjällen, råder totalförbud. Läs mer om skoter i Handöl.
Allt om skoteråkning finns att läsa på länsstyrelsens webbsidor.  Se deras karta för att se var de är.

   Inom fritidsbyn uppmanas till största möjliga försiktighet med dylika fordon. Kör ej över andras tomter.

TIPS!
En smart väg att ta sig in i och ut ur området är under högspänningsledningen vid det inre sophuset.

Hundar

 

Hundar är välkomna. Men inom fritidsbyn gäller samma regler som på andra ställen.
Och när de lämnar något grövre efter sig på vägarna: snälla ni, samla upp det i en plastpåse. Det är många som irriterar sig på hundarnas framfart och än mer på ägarna.

Natur

Det värdefullaste vi har här uppe är naturen. Var rädd om den.

Vi vill göra er uppmärksamma att det inte är tillåtet att hugga ner träd och buskar utanför egen tomt utan att först ha rådfrågat styrelsen. Det rubriceras som egenmäktigt förfarande och stöld om man även tagit tillvara på de fällda träden.

Några medlemmar lägger ner arbete på att göra fina skidspår. Vänligen, gå inte i dem eftersom de då förstörs.

Kontaktman

Om du har frågor som berör ovanstående punkter kan du med fördel vända dig till vår ordförande Jan Aweson, tfn 070 – 378 15 65.

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.