För nya ägare

Välkommen till vår fritidsby.
Här finns lite praktisk information om föreningen och annat som du behöver veta kring ditt nya boende.

Du vet säkert att det i området finns en samfällighetsförening där alla ägare har en viss andel (andelstal 1,00 för bebyggd tomt: 0,25 för obebyggd). Föreningens uppgift är att förvalta och sköta området. Vatten- och avloppsanläggning samt vägar kräver de största insatserna.

Trivselsregler

Vår sida på Facebook

Här kan du snabbt få veta vad som är på gång i byn. Tveka inte att fråga om det är något du undrar över.
https://www.facebook.com/groups/Snasahogarna/

Årsmöte varje påsk

Varje långfredag håller vi årsmöte där de stora linjerna för skötsel dras upp. Alla medlemmar är välkomna och kan du inte komma så hör gärna av dig med frågor och idéer.
Här kan du se vad som händer i år.

Detaljer kring vad som är föreningens uppgift framgår av anläggningsbeslut och stadgar, vilka du bör ha fått av förre ägaren. Om inte, hör av dig.

Vatten och avlopp är vårt eget ansvar

Vår stugby har INTE kommunalt vatten och avlopp. Det betyder att det är vi själva, som förening, som ser till att allt fungerar som det ska.

Våra aktiva i och utanför styrelsen gör ett stort jobb med att underhålla vatten och avlopp. Senast vintern 2016-17 var det problem med vattentrycket som kunde avhjälpas tack vare det ideella arbete som då gjordes.

Dugnad (arbetsdag) i Handöl

Dugnad / arbetsdag varje höst

För att vårt område ska hållas i toppskick måste även de gemensamma ytorna och lokalerna underhållas. En del sköts på entreprenad, annat gör vi själva.

En viktig del är vår dugnad/arbetsdag som hålls i september. Under en dag hjälps vi åt att röja och fräscha upp i området. Som på bilden här ovan. Alla är välkomna.

Brevlåda

Vi har en gemensame brevlåda nere vid stora Handölsvägen (där vägen mot Storulvån börjar). Det er en låda for de gator med mange stugor, mens gator med færre stugar delar låda.

Adressen är:

<namn>
Snasahögarna <gatunamn nr> (t.ex. Snasahögarna Getvalen 11)
837 71  Duved

Vi hade tidigare ett fyrsiffrigt boxnummer, men det är borttaget.

Kontaktman

För närvarande har föreningen ingen kontrakterad kontaktman. Om du har frågor eller synpunkter är det därför bäst om dessa framställs till vår ordförande:
Jan Aweson, kontaktinfo her

Brøyting / Snöröjning

Wallins Åkeri (Ånn) brøyter alle veger i stugbyn på oppdrag fra foreningen. Hvis dere trenger å få brøytet egen innkjørsel, kontakt leder Bertil Wallin 070-3736269 eller Härje (han som brøyter) 070-5810143.

Hjärtstartare i Handöl

Handöls Byalag äger en hjärtstartare som finns på toaletten vid kapellet. Dörren är olåst dygnet runt. Om den används måste det rapporteras eftersom elektrodplattorna måste bytas ut. Kontakta Dan Larsson dlarsso1@gmail.com

Låna inte ut din sophusnyckel

Kostnaden för sophantering har minskat på senare år. Källsortering av avfallet är en bidragande orsak. Låsning av sophusen en annan.
Men vi kan också skönja en motsatt utveckling. Nycklar till sophusen har lånats ut –kanske kopierade – till boende utanför fritidsbyn. Dessa personer har därmed kunnat utnyttja våra soptunnor och det gör vår gemensamma kostnad högre.
Alltså, de nycklar till sophusen som varje fastighetsägare har kvitterat ut är personliga. De får inte kopieras eller lånas ut till personer som inte tillhör förening

Adressändring

Var vänlig meddela adressändringar till kassören om du flyttar, kontaktinfo her. Vi har vissa problem med att hålla reda på alla lagfarna ägare av fastigheter i området.

E-post och telefon uppskattas också, så vi kan komma i kontakt med dig om det finns behov.

Mer information på husköpare og mäklare

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.