Styrelsen

Namn
– funktion
Adress Telefonnummer E-post
Jan Aweson
– ordförande (och kontaktman)
Lillsnasen 4
Spikvägen 9
831 61 Östersund
070 – 378 15 65 (m) Jan.Aweson@gmail.com

 

Thord Kristensson
– vice ordförande
Getvalen 18
Ramsta 207
872 98 Noraström
0613 – 341 51 (b)
073 – 337 18 79 (m)
Thord.Kristensson@telia.com
Lennart Wasling
– sekreterare
Getvalen 11
Björkängsgatan 10
504 57 Borås
033 – 41 48 31 (b)
070 – 614 98 54 (m)
Lennart.Wasling@culturum.se
Johnny Öhgren
– kassör
Storsnasen 4
Gransätersgatan 66
761 60 Norrtälje
0176 – 194 71 (b)
070 – 219 80 94 (m)
 —
Halvard Halvarsson
– ledamot
Getvalen 22
Tängvägen 121
836 95 Ås
063 – 306 15 (b)
070 – 584 22 26 (m)
halvardhalvarsson@gmail.com
Lars Nordin
– ledamot
Getvalen 1
Rödstaringen 69
881 33 Sollefteå
070-594 46 96 (m) LarsNordin702@gmail.com
Geir Arne Rødde
– ledamot
Storsnasen 23
Remyrveien 132
NO- 7506 Stjørdal
+47 48080285 (m) Geir.Arne.Rodde@gmail.com
Inger Löf
– suppleant
Vultejusvägen 6 A
168 57 Bromma
08 – 37 72 52 (b) Inger.m.Lof@gmail.com
Stein Overvik
– suppleant
Storsnasen 3
Geitryggvegen 11 A
NO–7517 Hell
+47 98210138 (b) Overviks@gmail.com
Ståle Kvernrød
– suppleant
Hårdeggen 2
Skiferåsen 8
NO–7509 Stjørdal
+47 90842932 Stale.Kvernrod@enova.no

Ägarförteckning

IBAN och BIC förenklar betalningar och sparar en hel del pengar för föreningen

De medlemmar som bor utanför Sveriges gränser kan med fördel betala årsavgiften till vårt postgirokonto eller bankkonto med hjälp av den internationella koden.

Postgirokonto Bankkonto
BIC NDEASESS HANDSESS
IBAN SE61 9500 0099 6042 0590 6110 SE44 6000 0000 0001 9883 9952

 

Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder regelbundet över telefon.

Hösten 2017 hålls möte den10/9 och 26/12. Om du har ett ärende som du vill att styrelsen ska ta upp är du välkommen att skicka ett mejl eller ringa en styrelseledamot.

 

Fritidsbyn vid Snasahögarna. Ett paradis för fjällturisten.