Info om vattenledningsbytet på Getvalen

Ännu än gång kan vi konstatera att ritning och verklighet inte är detsamma. Det har inneburit att vi fått arbeta lite annorlunda än det vi hade planerat, vilket även har inneburit att arbetet har tagit längre tid och kostat lite mer. Arbetet har avslutats idag. Semestrar förestår.

Nu återstår det tre fastigheter som inte fått nya anslutningar. Eftersom man har hittat många anslutningar som haft stora vattenläckor är styrelsens ambition att senare i sommar även åtgärda de återstående anslutningarna.

Nu väntar vi in slutfakturorna för arbetet och sedan är tanken att vi skjuter på några planerade arbeten till nästa år och slutför Getvalen-projektet. Det återstår 12 privata servisventiler (8 är utbytta) och byte av en avloppsbrunn.

Styrelsen tackar er som ställt upp och bytt servisventiler under de senaste årens samplanerade arbeten. Många ventiler har varit i mycket dåligt skick och läckt vatten.När årets ventilbyten är utförda har över 100 fastigheter bytt sina ventiler.