Alla inlägg av Geir Arne Rødde

Snasahögarna skiløype – ansvarsgruppe

Vi har i flere år preparert en skiløypa rundt fritidsbyen, frem til nå svært uformelt. Vi har når gjort en liten formalisering, og beskrevet dette i et lite notat. Notatet beskriver oppgaven til en ansvarsgruppe som vi har satt sammen for å sørge for preparering av skiløypa gjennom vinteren. Notatet er av ukjente årsaker skrevet på norsk, håper de fleste som har interesse forstår innholdet.

Hvis noen har interesse av å bidra, ta kontakt med en av oss i ansvarsgruppa.

Dugnad 21 – well done

Etter ett års C19 dugnadspause, så var det endelig tid for å møtes til felles arbeidsdag. Vi fikk gjort veldig mye godt arbeid, det meste av dette av dette er oppgaver som MÅ utføres. Alternativet er å leie inn hjelp og betale noen 3-500 kr pr time for å utføre dette, penger som må komme fra oss hytteeiere, det er ingen andre steder å hente dem.

Vi 45ish som deltok har malt pumpehus, kantslått veger, bygd skigard ved grillplassen, ryddet kvist, bakt kaker, rengjort sophus, bygd klopper, merket kummer og ventiler, kokt kaffe, utbedret skispor, grillet pølser, og sikkert noe jeg har glemt.

Ett viktig element med dugnad i tillegg til arbeidet er å skape sosialt fellesskap med våre naboer. Spesielt for oss norske som deltok var godt å treffes, siden det nå i praksis er 1.5 år siden vi har kunne benytte vår fritidsbolig.

Takk til alle som har planlagt og deltatt på dugnadsdagen, og også takk til de som ikke kunne delta men tok en arbeidsøkt i dagene før dugnaden.