Alla inlägg av Geir Arne Rødde

Dugnad 21 – well done

Etter ett års C19 dugnadspause, så var det endelig tid for å møtes til felles arbeidsdag. Vi fikk gjort veldig mye godt arbeid, det meste av dette av dette er oppgaver som MÅ utføres. Alternativet er å leie inn hjelp og betale noen 3-500 kr pr time for å utføre dette, penger som må komme fra oss hytteeiere, det er ingen andre steder å hente dem.

Vi 45ish som deltok har malt pumpehus, kantslått veger, bygd skigard ved grillplassen, ryddet kvist, bakt kaker, rengjort sophus, bygd klopper, merket kummer og ventiler, kokt kaffe, utbedret skispor, grillet pølser, og sikkert noe jeg har glemt.

Ett viktig element med dugnad i tillegg til arbeidet er å skape sosialt fellesskap med våre naboer. Spesielt for oss norske som deltok var godt å treffes, siden det nå i praksis er 1.5 år siden vi har kunne benytte vår fritidsbolig.

Takk til alle som har planlagt og deltatt på dugnadsdagen, og også takk til de som ikke kunne delta men tok en arbeidsøkt i dagene før dugnaden.

Dugnad / arbetsdag 7. sept

Årets dugnad blir som meldt på siste årsmøte. 7. september 2019.

Oppgaver som skal utføres, mere kan komme (litt blanding svensk / norsk)

  • Röja vägkanter
  • Felle graner vid grilplatsen
  • Måla sophus 2
  • Märka ut vattenavstängare
  • Rengöra soptunnar
  • Bygge bro skiløyper (Oppdalsbekken)

Det vil komme et arrangement på Facebook hvor dere kan melde dere på, i alternativt mail/sms.

jan.aweson@gmail.com,
070-378 15 65 / +46 70381565

geir.arne.rodde@gmail.com, +47 48080285