Snasahögarna skiløype – ansvarsgruppe

Vi har i flere år preparert en skiløypa rundt fritidsbyen, frem til nå svært uformelt. Vi har når gjort en liten formalisering, og beskrevet dette i et lite notat. Notatet beskriver oppgaven til en ansvarsgruppe som vi har satt sammen for å sørge for preparering av skiløypa gjennom vinteren. Notatet er av ukjente årsaker skrevet på norsk, håper de fleste som har interesse forstår innholdet.

Hvis noen har interesse av å bidra, ta kontakt med en av oss i ansvarsgruppa.