Årsrapport 2017

Så var det dags att skrivna några rader om vad vi har utfört i föreningen under verksamhetsåret 2017.

Stugbyn frå luften

Arbetsdag / dugnad

Till årets dugnad/arbetsdag, lördagen den 10:e september, kom drygt ett femtiotal deltagare. Det delades ut varierande arbetsuppgifter med tyngpunkt på avverkning och röjning. Vädret var perfekt ur arbetssynpunkt. Lite blåsigt och kyligt var det, särskilt vid lunchtid.

Vi hade ställt ut två stycken 40 m3 containers på vår grillplats, dit allt ris kördes. Som mest utnyttjades fem bilar med släp vid ristransporterna.

Avverkning/röjning utfördes efter Snasahögsvägen, Getryggen, Hårdeggen och vägen mellan avlopps- och vattenverket. Några granar fälldes också norr om grillplatsen för att förbättra utsikten mot Ånnsjön.

Kapaciteten var hög bland deltagarna med motor- och röjsågar. Så hög att vi var tvungna att leja in en lastmaskin för att klara av ilastningen av containrarna.Fem personer använde färg och penslar. Vattenverket, förrådet efter Snasahögsvägen och huset vid huvudråvattenpumpen blev uppfräschade.

Tre snickare tillverkade ett nytt bänkbord som nu står vid grillplatsen. Tre arbetslag inventerade våra avloppsbrunnar (61 stycken).  En del brister påträffades.

Tre  norska damer,  hade bakat och bjöd alla på kaffe, kokat över elden på grillplatsen. Föreningen bjöd på lunch bestående av rostbiff och potatissallad, med bubbelvatten eller vin till den som ville ha. Kompletterat med grillad korv med bröd.

Arbetena inleddes redan på fredagen. Den gamla ställningen med postlådor utefter Handölsvägen  revs. Ny ställning och nya postlådor finns nu uppsatta. Vi har fått beröm av Post Nord som tycker att vårt arbetslag kan åka runt i länet och visa hur det ska se ut.

Arbetena avslutades på måndagen då vi la ett nytt plåttak på avloppsverket.

Övriga utförda arbeten
 • Huvudråvattenpumpen  har ersatts med en ny pump.
 • Ny vattenledning har dragits mellan Vattenverket och huvudråvattenpumpen.
 • Ny signalkabel har dragits mellan Vattenverket och reservråvattenpumpen
 • Plastavloppsbrunnen bredvid pumpstation 2 efter Lillsnasenvägen har bytts ut mot en ny. Den gamla brunnen hade en stor spricka i bottensektionen vilket gjorde att mycket vatten läckte in i brunnen. Det finns två kallkällor i närheten så det finns mycket vatten i marken. Vattnet vid brunnen leds nu ut via ett dike, fyllt av singel med markduk över, som skydd mot fyllnadsmassorna
 • Vid påsk uppstod en tjälskada i början på Lillsnasenvägen. Vi har schaktat ur massor på en sträcka av 20 meter.  Markduk har lagts i botten som sedan fyllts över med 0-90 bergkross. Allt har tätats med ett lass slitlager.
 • I avloppspumpstationen efter Storsnasenvägen har vi bytt motorskydd, kontaktor och vippor.
 • Våra parkeringsplatser och de branta vägarna har farit illa i vinter och vår. Vi har därför kört ut 96 m3 grovt grus och rättat till de största bristerna.
 • Möblerna vid grillplatsen har vi oljat in.
 • Inspektion enligt miljöbalken av vår avloppsanläggning har utförts av Miljöavdelningen i Åre kommun. Det fanns inget  att anmärka på .
 • Slamtömning/spolning har utförts i avloppsanläggningen, och i  samtliga pumpstationer.
 • Vid inventeringen av de brunnar som utfördes vid dugnaden hittades ansamlingar av slam i 8 stycken brunnar. De har slamsugits och renspolats.
 • Vattenbasängen i Vattenverket har rengjorts. Bottenventilerna till fördelningspumparna har bytts. Sugrören till fördelningspumparna var upprostade och har ersatts av plaströr.
 • Ny avloppspump är installerad i  PS 4.
 • Nya nivåvippor har installerats i avloppsreningsverket.
 • Larmsändare anslutna till mobiltelefoner har installerats på vissa utsatta delar i vattendistributionssystemet för att vi snabbt ska se när fel uppstår.
 • Vi har haft tre styrelsemöten under året samt många överläggningar via  telefon och mail.

Östersund 2017-12 -26
Janne Aweson