Årsrapport 2018

Så var det dags att skrivna några rader om vad vi har utfört i föreningen under verksamhetsåret 2018.

Arbete vann vecka 34 2018

Till årets dugnad/arbetsdag, lördagen den 8:e september, kom det 58 deltagare. Det delades ut varierande arbetsuppgifter med tyngdpunkt på avverkning och röjning.

Sophuset på Lillsnasenvägen fick ny färg.

Avverkning/röjning utfördes efter Snasahögsvägen, Hårdeggen och
Gräslidsfjället. Väster om vattenverket glesades ett parti skog ut.

Vi hade ställt ut tre stycken 35 m 3 containers dit allt ris kördes.Vi tog hjälp av en lastmaskin för att packa containrarna optimalit.

En kilometer från bilväg har två broar byggts. Virket har burits till arbetsplatsen.

Ett team har arbetat med vårt vattenledningsnät.

Två norska damer hade bakat och bjöd alla på kaffe, kokat över elden på grillplatsen. Föreningen bjöd på lunch bestående av fläskkarré och potatissallad, med bubbelvatten eller vin till den som ville ha. Kompletterat med grillad korv med bröd. Vädret var perfekt ur arbetssynpunkt. Lite blåsigt och kyligt var det, särskilt vid lunchtid.

Övriga utförda arbeten
 • Inspektion enligt miljöbalken av vår avloppsanläggning har utförts av Miljöavdelningen i Åre kommun. Det fanns inget att anmärka på.
 • Slamtömning/spolning har utförts i avloppsanläggningen, och i samtliga pumpstationer.
 • Under hösten gjordes en ”toppsugning” av avloppsanläggningen.
 •  Anslutande ledningar till avloppsbrunn nr:40 sögs rena.
 • Vattenbasängen i Vattenverket har rengjorts
 •  Ny vattenmätare till högzonen har installerats.
 •  Ny styrutrustning har installerats i reningsverket. Komponenter som var mellan 20 och 40 år har blivit utbytta.
 • Ingående vattenledning till reningsverket har isolerats. Den gamla värmekabeln i vattenledningen har ersatts med en ny värmekabel.
 • Larmsändare, anslutna till mobiltelefoner, har installerats i reningsverket så att vi snabbt får information om något fel uppstår.
 • Vi har borrat ett 109 meter djupt hål och där installerat en ny råvattenpump 140 meter öster om vattenverket.
 • Vi köpte 2017 en ny råvattenpump med 110 meter tillhörande elkabel. Det visade sig så småningom att elkabeln var feldimensionerad. Vi fick många spänningsfall och motorskyddet utlöstes. Vi visste inte från början vad som orsakade stoppen.. Det var en elektriker som upptäckte felet. Kabeln är utbytt. Markkabeln mellan råvattenpumpen och vattenverket har
  också ersatts.
 • Fyra huvudventiler och avstängningsstänger har ersatts med nya.
 • En 48 meter lång vattenledning har ersatt en gammal vattenledning som hade många skarvar som var i dåligt skick. Vattenledningen till Snasahögsvägen 2 frös i vintras. Vattenledningen har värmekabel från huset och fram till tomtgränsen. Ledningen har nu isolerats från tomtgräns fram till vattenavstängaren som ligger i vägen.

Handöl 2018-12 -28
Janne Aweson