Dugnad 2018 – tack

Tack alla deltagare i dugnad/arbetsdag 9. sep 2018.


Ni har utfört ett fantastiskt arbete. Brobyggnader en kilometer från bilväg. Virket har burits till arbetsplatsen. Två broar har sedan färdigställts.

Aldrig tidigare har så mycket träd fällts och transporterats under någon av våra tidigare arbetsdagar.

Hela sophuset efter Lillsnasenvägen har fått ny färg.
Ett gäng har arbetat med vårt  vattenledningsnätet.