Dugnad 2022, tack

Styrelsen tackar er alla som ställde upp på årets dugnad/arbetsdag i ett strålande höstväder för ett väl genomfört arbete.
Det har sly- och buskröjts efter flera av föreningens vägkanter.
Infiltrationsbäddarna är busk- och slyröjda.
Det har avverkats och gallrats
Ris har transporterats och eldats upp.
Reningsverket och pumphus 1 är målade.
Takarbete och isolering av väggar på det nya förrådet har utförts. Sophus 1 och 3 har städats och sopkärl rengjorts så nu luktar det gott. Inte att förglömma utmärkning av distansstolpar till serviceventiler/stoppekranar.
Vi har även haft tid att fika med gott hembakat bröd och grillat korv och det viktigaste av allt att umgås.
Tack!😊