Arbetsdag / dugnad 2018

Kaffen snart klar

Lördagen den 8:e september tänker vi som vanligt anordna en arbetsdag/dugnad tillsammans. Vi har fortfarande många gemensamhetsytor som håller på att växa igen. Därför behövs det många som ställer upp och hjälper till när vi ska röja i området. Lars Nordin, som är kunnig i skogsvård, kommer att hålla i den biten.  Finns det någon som kan ställa upp med motor- eller röjsåg så hör av er till undertecknade.

Är vädret bra har vi flera målningsobjekt som också kräver arbetsinsatser.

På gångstigen i nedre området fortsätter vi att bygga träspångar.  Så några som är duktiga med såg och hammare behövs.

Alla avloppsbrunnar ska besiktigas. Tre team med vardera två personer behövs.

En del snickeriarbeten behöver utföras på avloppsreningsverket.

Det vore bra om alla som tänker vara med hör av sig till mig eller Geir Arne, evt at du anmelder via arrangement på FB-gruppen.. Föreningen kommer – som tidigare år – att bjuda på en enklare lunch. Då är det bra att veta hur många som kommer.

Starttid:  09:30 vid grillplatsen

STYRELSEN genom

Janne Aweson, Telefon: 070-378 15 65, jan.aweson@gmail.com

Geir Arne Rödde, Telefon: +47 480 80 285, geir.arne.rodde@gmail.com