Info vecka 34

Arbete vecka 34 2018

Lite info från veckan som varit.
Vi har borrat för en ny råvattenpump som ligger på 100 meters djup och grävt ner en vattenledning , och elledning mellan vattenverket och det nya borrhålet. Grävd sträcka är 150 meter. Den nya vattenpumpen är på plats och testkörd. Den fungerar.

Vidare har vi tagit upp råvattenpump 1 och bytt elkabel (100m). Den gamla var feldimensionerad av leverantören. Vidare har en av två avloppspumpar i reningsverket varit på service
och finns nu åter på plats i reningsverket.

Under grävningsarbetena träffade vi på gamla vattenledningar i dåligt skick, som vi kommer att byta ut nästa vecka. Det kommer då att bli stora störningar i vattendistributionen.