Vattenavstängning på natten

Vi närmar oss högsäsongen för vår stugby. Det brukar vara fullt i de flesta stugorna de kommande veckorna. Det är lika med årets största vattenförbrukning. I vinter har flera vattenläckor uppstått. Förhoppningsvis kan vi trygga vattenförsörjningen genom att stänga av vattnet mellan klockan 22.00 och 07.00 från och med måndag den 11/4 och två veckor framåt.

Vi har två råvattenpumpar som är på ca 100 meters djup. Vattnet till dem kommer via sprickor i berget. Hur mycket vatten som rinner till vid stort vattenuttag vet vi inte. Risken finns att tillrinningen inte räcker till med den höga förbrukning som vi har. Råvattenpumparna pumpar vattnet till en 36 m3 bassäng i vattenverket. Från bassängen pumpas vattnet ut i vårt ledningsnät.