VA-arbeten, byta servisventil?

Föreningens VA-arbeten kommer att utföras i augusti. Finns det några stugägare som tänker byta sin servisventil (avstängningsventil) kan vi som tidigare år köpa in material och organisera arbetet i samband med övriga VA-arbeten.
Anmälan kan göras på mail til jan.aweson(at)gmail.com