Ventilbyten

Vi har stött på problem med ventilbytena på huvudvattenledningen i lågzonen. Ritning och verklighet stämmer inte. Ventilerna är större än på ritningen. Arbetet blir dyrare och mer komplicerat. Därför stryker en enig styrelse dikningsarbetena och uppsättning av hängrännor och stuprör på vattenverket. Pengarna går istället till ventilbytena. Vi prioriterar alltid vatten och avlopp.