Dugnad 21 – well done

Etter ett års C19 dugnadspause, så var det endelig tid for å møtes til felles arbeidsdag. Vi fikk gjort veldig mye godt arbeid, det meste av dette av dette er oppgaver som MÅ utføres. Alternativet er å leie inn hjelp og betale noen 3-500 kr pr time for å utføre dette, penger som må komme fra oss hytteeiere, det er ingen andre steder å hente dem.

Vi 45ish som deltok har malt pumpehus, kantslått veger, bygd skigard ved grillplassen, ryddet kvist, bakt kaker, rengjort sophus, bygd klopper, merket kummer og ventiler, kokt kaffe, utbedret skispor, grillet pølser, og sikkert noe jeg har glemt.

Ett viktig element med dugnad i tillegg til arbeidet er å skape sosialt fellesskap med våre naboer. Spesielt for oss norske som deltok var godt å treffes, siden det nå i praksis er 1.5 år siden vi har kunne benytte vår fritidsbolig.

Takk til alle som har planlagt og deltatt på dugnadsdagen, og også takk til de som ikke kunne delta men tok en arbeidsøkt i dagene før dugnaden.