Kategoriarkiv: Info från styrelsen

Ved

Lars Nordin, Hans Gundersson och Hans Tolf avverkat träden där vattenledningen till vår nya vattentäkt ska grävas ner. Det är fritt fram för föreningens medlemmar att ta vara på veden.

När ni tar vara på veden vill vi att ni aktar de blå markeringarna som är sprayade på marken. Det finns även plastkäppar utsatta.
De markerar tillsammans att en elkabel ligger i marken. Det är till för att vi inte ska gräva av kabeln.

Info från styrelsen, mai 2018

Lite info från styrelsen. Det har utförts en hel del arbeten i stugbyn under våren:

  • Bassängen i vattenverket är rengjord.
  • Det har dragits en ny elkabel mellan råvattenpump 1 och vattenverket
  • Ny styrutrustning är monterad i reningsverket. Komponenter som var mellan 20 år och 40 år har blivit utbytta.
  • Ny fläkt är monterad i reningsverket.
  • Larmsändare är monterad i reningsverket. Vid fel kommer ett sms till några av oss.
  • Ny värmekabel i vattenledningen i reningsverket är monterad.
  • Ny vattenmätare till högzonen är monterad i vattenverket.
  • Slamtömning och renspolning har gjorts i avloppsanläggningen och samtliga avloppspumpstationer.
  • Nya vippor har monterats i avloppspumpstationen på Storsnasenvägen.

Under påskens styrelsemöte 2018 tog styrelsen ett beslut om att öppna en ny vattentäkt för att trygga föreningens vattenförsörjning. Thord, Halvard och jag (Janne) har haft ett möte med en VA-konsult. Konsulten föreslår att det nya borrhålet ska ligga ca 75 meter öster om vattenverket. Arbetet är planerat till mitten av augusti.

Nycklar til stugor – Lönn – kan hämtas hos Betil

På årsmötet Langfredag informerade jag om att Solveig Lönn gick bort förra veckan. Föreningen kommer att skicka en blomsteruppsättning till hennes begravning.
Sören Lönn bor numera i Järbo. Många har nycklar till sina stugor hos Sören. Dessa kommer senare att lämnas in till Bertil Johansson i Handöl där de kommer att kunna kvitteras ut. .

De stugägare som haft sina nycklar hos Sören Lönn kan nu kvittera ut dem hos Bertil Johansson i Handöl. Bertils mobilnummer är
070-541 75 99.